Print Friendly, PDF ac E-bost

Dyluniwyd y MOOC Mathemateg hwn i'ch cefnogi chi wrth drosglwyddo o'r ysgol uwchradd i addysg uwch.

Wedi'i gyfansoddi o 5 modiwl, mae'r paratoad hwn mewn mathemateg yn caniatáu ichi gyfnerthu'ch gwybodaeth a'ch paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch.

Mae'r MOOC hwn hefyd yn gyfle i asesu'ch gwybodaeth ar ddiwedd yr ysgol uwchradd ac i adolygu'r syniadau mathemategol a fydd yn hanfodol ar gyfer integreiddio'n dda i addysg uwch.

Yn olaf, byddwch yn ymarfer datrys problemau, a fydd yn weithgaredd pwysig iawn mewn addysg uwch.

Cynigir gwahanol ddulliau gwerthuso: cwestiynau amlddewis, nifer o ymarferion ymgeisio i'ch hyfforddi, a phroblemau i'w datrys, a fydd yn cael eu gwerthuso gan y cyfranogwyr.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gweithgaredd rhannol: rhestr o sectorau sy'n elwa o fodiwleiddio'r gyfradd