A oes angen adborth arnoch gan eich cynulleidfa, eich cwsmeriaid, eich ymwelwyr? Oes angen i chi sefydlu holiadur ar eich gwefan ond nid ydych chi'n gwybod sut? Mae'r hyfforddiant rhad ac am ddim hwn yn esbonio gam wrth gam sut:

Dyma diwtorial cam wrth gam i ddechreuwyr i egluro sut i sefydlu'r datrysiad TYPEFORM sy'n eich galluogi i greu Ffurflenni sythweledol, hawdd eu defnyddio sy'n hawdd eu defnyddio. Cryfder Typeform yw ei fod yn cynnig templedi ffurflenni a nodweddion allweddol i chi i annog eich ymwelwyr i ateb pob cwestiwn. Gallwch hefyd integreiddio system dalu STRIPE i'r ffurflen i anfonebu'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau. Typeforme yw esblygiad amlwg holiaduron ar-lein i ddal yr holl ddata a fydd yn caniatáu ichi adnabod eich cynulleidfa yn well, awtomeiddio prosesau a gwerthu ar-lein! ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Cais Cyhoeddus am Sylwadau ar Fersiwn 3.2.a o'r Ystorfa Gofynion ar gyfer Darparwyr Cyfrifiadura Cwmwl (SecNumCloud)