Print Friendly, PDF ac E-bost

Trwy ddilyn y cwrs hwn, bydd gennych drosolwg byd-eang o gyfrifeg rheoli ac yn gallu deall ei wahanol agweddau:

  • Sut i newid o gyfrifeg ariannol i gyfrifeg rheoli?
  • Sut i sefydlu model cyfrifo costau?
  • Sut i gyfrifo'ch pwynt adennill costau?
  • Sut i sefydlu cyllideb a chymharu rhagolwg â'r gwir?
  • Sut i ddewis ymhlith gwahanol ddulliau cyfrifo?

Ar ddiwedd y MOOC hwn, byddwch yn ymreolaethol wrth sefydlu modelau cyfrifo mewn taenlen.

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn Cyfrifeg Rheoli: mae'n arbennig o addas ar gyfer pobl y mae'n ofynnol iddynt wneud cyfrifiadau cost, yn achos hyfforddiant neu eu gweithgaredd proffesiynol. Gellir ei ddilyn hefyd gan y rhai sy'n chwilfrydig neu sydd â diddordeb yn y ddisgyblaeth hon. Felly mae'r MOOC hwn wedi'i neilltuo i bawb sydd â diddordeb mewn cyfrifo costau ac sydd am ddeall gweithrediad cwmni yn well.

DARLLENWCH  Ennill arian gyda'r safle 5euros