Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Addysgu wrth ystyried cyfyngiadau gwybyddol myfyrwyr.
  • Addysgu mewn ffordd sy'n hyrwyddo cadw cof yn y tymor hir.
  • Nodi penderfynyddion ymddygiad aflonyddgar.
  • Sefydlu strategaeth ar gyfer rheoli ymddygiad myfyrwyr.
  • Nodi arferion sy'n effeithio ar gymhelliant myfyrwyr.
  • Hyrwyddo cymhelliant cynhenid, hunanreoleiddio dysgu, a datblygu strategaethau meta-wybyddol yn eich myfyrwyr.

Disgrifiad

Nod y Mooc hwn yw cwblhau'r hyfforddiant mewn seicoleg athrawon. Mae'n ymdrin â 3 phwnc penodol iawn, y mae'r ddau ohonyn nhw'n cael eu deall yn dda iawn diolch i ddegawdau o ymchwil mewn seicoleg, ac sy'n gwbl hanfodol i athrawon:

  • Cof
  • Yr ymddygiad
  • cymhelliant.

Dewiswyd y 3 phwnc hyn oherwydd eu pwysigrwydd cynhenid, ac am eu diddordeb trawsdoriadol: maent yn bwysig ym mhob pwnc, ac ar bob lefel o addysg, o ysgolion meithrin i addysg uwch. Maent yn ymwneud â 100% o athrawon.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rhaglennu Rhyngrwyd Pethau