Print Friendly, PDF ac E-bost

Helo a chroeso i'r cwrs 'Rhagorol' yma. Fel defnyddiwr diwyd o feddalwedd cyfres Microsoft, rwy'n awgrymu eich bod yn darganfod a/neu'n ailddarganfod dadansoddiad data gyda 'Excel'. Wedi'i gynllunio ar gyfer pob cynulleidfa, mae'r dadansoddiad hwn yn wirioneddol hygyrch i bawb a bydd y cam wrth gam yn rhoi hyder i chi wrth i chi symud ymlaen.

Rwy'n dymuno taith braf iawn i chi.

Gan ddefnyddio tabl o ddata cychwynnol (ar gael i'w lawrlwytho), awgrymaf eich bod yn dysgu, yn y cwrs hwn, i …:

· i lanio prosiect dadansoddi data (gellir ei hailddefnyddio yn cyfryngau y gellir eu lawrlwytho)

· travailler gyda data enghreifftiol go iawn

· suivre sawl cam cam wrth gam4 techneg wahanol)

· cyfrifiannu ystadegau disgrifiadol (cymedr, canolrif, uchafswm, min + y swyddogaeth 'Unigryw')

· cyflogwr dadansoddiad data archwiliadol yn 'Excel' (AED)

· dadansoddwr gyda fformiwlâu mwy datblygedig (swyddogaethau rhesymeg)

· cyflawni adroddiad synthetig cyflawn (dynamique)

· paratoi et utiliser tablau Excel

DARLLENWCH  Datblygu eich deallusrwydd rhyngddiwylliannol