Print Friendly, PDF ac E-bost

Theori Fel arfer, mae dadansoddiad maint gronynnau yn darparu cyfrannau grawn o wahanol diamedrau; gellir gwneud y dadansoddiad hwn trwy ridyllu a thrwy waddodi mewn dŵr wrth gymhwyso cyfraith Stokes.

Yn dibynnu ar faint a nifer y grawn sy'n ffurfio agreg, gelwir yr agregau yn fân, tywod, graean neu gerrig mân. Fodd bynnag, ar gyfer cyfanred penodol, nid oes gan yr holl ronynnau sy'n ei gyfansoddi yr un dimensiwn.

I wneud hyn, mae'r grawn yn cael eu dosbarthu ar gyfres o ridyllau nythu.

DARLLENWCH  Entrepreneur vs Llawrydd: myth sy'n parhau