Fformiwlâu ymadael ar gyfer e-bost proffesiynol deniadol

Mae geiriau cyntaf ac olaf e-bost yn hollbwysig. Bydd hyn yn pennu cyfradd ymgysylltu eich gohebydd. Mae gorffen e-bost proffesiynol pwerus yn mynd trwy ddwy elfen hanfodol: y fformiwla ymadael a ffordd gwrtais o ddweud. Os yw'r elfen gyntaf yn darparu gwybodaeth am fwriad yr anfonwr, mae'r ail yn ufuddhau i fformiwlâu sefydlog.

Fodd bynnag, i gael ei deimlo ac yn apelio, mae'r ymadrodd cwrtais yn haeddu rhyw fath o bersonoli heb aberthu cwrteisi. Darganfyddwch yma rai fformiwlâu allbwn ar gyfer e-bost proffesiynol effeithlon.

"Rwy'n cyfrif ar eich ateb am y ...": Ymadrodd cwrtais trylwyr

Gallwch chi fod yn gwrtais wrth aros yn drylwyr yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Yn wir, mae'r ymadroddion cwrtais o'r math "Wrth aros eich ateb ..." braidd yn amwys. Trwy ddweud "Rwy'n cyfrif ar eich ateb am ..." neu "Rhowch eich ateb i mi o'r blaen ..." neu hyd yn oed "Allwch chi fy ateb o'r blaen ...", rydych chi'n llogi'ch rhyng-gysylltydd.

Mae'r olaf yn deall, cyn dyddiad cau penodol, fod ganddo rwymedigaeth foesol i'ch ateb.

"Yn dymuno bod wedi rhoi gwybod ichi yn ddefnyddiol ...": Fformiwla sy'n dilyn camddealltwriaeth

Ar adegau o wrthdaro, er mwyn ymateb i gais heriol neu amhriodol, mae angen defnyddio fformiwla bendant, ond serch hynny, gwrtais. Mae'r defnydd o'r ymadrodd "Yn dymuno eich hysbysu yn ddefnyddiol ..." yn dangos nad ydych yn bwriadu stopio yno a'ch bod yn meddwl eich bod wedi bod yn ddigon clir.

DARLLENWCH  Yr adroddiad gweithgaredd, yr offeryn hanfodol i roi cyhoeddusrwydd i'ch gwaith.

“Yn dymuno cadw'ch hyder ...”: Fformiwla gymodol iawn

Mae iaith fasnachol hefyd yn bwysig iawn. Mae dangos i'ch cleient eich bod yn gobeithio cael y berthynas fusnes cyhyd â phosibl yn agoriad cadarnhaol yn bendant.

Mae yna hefyd fformiwlâu addas iawn eraill fel "Yn dymuno gallu ymateb yn ffafriol i'ch cais nesaf" neu "Yn dymuno gallu rhoi gostyngiad i chi ar eich archeb nesaf".

"Yn falch o fod wedi gallu dod â boddhad i chi": Fformiwla ar ôl datrys gwrthdaro

Mae'n digwydd bod gwrthdaro neu gamddealltwriaeth yn codi mewn perthnasoedd busnes. Pan fydd y sefyllfaoedd hyn yn digwydd ac yn llwyddo i ddod o hyd i ganlyniad ffafriol, gallwch ddefnyddio'r fformiwla hon: "Falch eich bod wedi gweld canlyniad ffafriol i'ch cais".

"Yn barchus": Fformiwla barchus

Defnyddir yr ymadrodd cwrtais hwn wrth annerch rheolwr llinell neu uwch swyddog. Mae'n dangos ystyriaeth a marc o barch.

Ymhlith y fformwlâu a ddefnyddir, mae gennym y rhain: "Gyda'm holl barch" neu "Yn barchus".

Beth bynnag, mae'n bwysig defnyddio fformiwla gwrtais sy'n debygol o gynyddu effeithiolrwydd cyfnewidiadau mewn lleoliad proffesiynol. Ond byddwch hefyd yn ennill llawer trwy ofalu am y sillafu a'r gystrawen. Nid oes unrhyw beth gwaeth nag e-bost busnes wedi'i gamsillafu neu wedi'i gamsillafu.