Allweddi 5 a all helpu i reoli straen yn well / osgoi straen

A yw'ch straen bob dydd yn cael ei fwydo'n gyson o gael ei wenwyno? Dewch yn ace wrth reoli. Peidiwch â chael eich tarfu gan y llygredd a'r negyddol y gall ei chreu arnoch chi.

Yr amlygiad hwn o ansicrwydd a all beri ichi golli eich sylfaen ar unrhyw adeg: llaw chwyslyd, wyneb coch, colli cof, hyd yn oed pwl o banig. Cyflwyniad llafar pwysig o flaen eich uwch swyddogion? Cyfweliad gyda chleientiaid pwysig neu gyfweliad swydd? Neu hyd yn oed eich gwaith beunyddiol ... cymaint o sefyllfaoedd sy'n eich rhoi mewn "straen" ac sy'n gwneud ichi golli'ch modd.

Dysgwch sut i'w drin diolch i'r awgrymiadau turnkey a roddaf ichi yn y fideo hwn o 3 min. Fideo hygyrch a fydd yn eich helpu i drin yn well y sefyllfaoedd anghysur y gallech eu profi.

Yn y fideo hwn fe welwch gyngor a chyngor a fydd yn eich helpu i osgoi straen trwy ddysgu sut i'w drin yn well ..., a phawb sydd mewn dim ond pwyntiau 5:

1Gwrando : dod yn ymwybodol o'ch straen a gweithredu yn unol â hynny er mwyn ei reoli'n well

2) Bygythiad : Ydy hi'n bodoli mewn gwirionedd? Ble mae'ch meddwl yn ei ddychmygu?

3) Cymerwch bleser : cyflwr eich ymennydd i fod eisiau mynd yno a throi'r sefyllfa straen i mewn i gemau! Ydw, mae'n bosibl ...

4) I wybod sut i ddweud na : dysgu i gosodwch eich terfynau a gwnewch iddynt glywed o'ch cwmpas.

5) eich emosiynau : yn rhydd iddynt deimlo'n ysgafn ac yn barod i symud ymlaen.

Byddwch yn hyderus ar hyn o bryd a rhad ac am ddim eich hun.


DARLLENWCH  Sut i osod nodau tenable?