Print Friendly, PDF ac E-bost

A ellir tanio gweithiwr am wisgo a barf ag arwyddocâd crefyddol ? I'r cwestiwn dyrys hwn yr atebodd y Llys Cassation trwy roi ar Orffennaf 8 stop yn ymwneud â hawliau a rhyddid sylfaenol y gweithiwr yn y cwmni.

Yn yr achos a farnwyd, roedd gweithiwr, ymgynghorydd diogelwch Risk & Co, cwmni sy'n darparu gwasanaethau diogelwch ac amddiffyn i lywodraethau, sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol neu gwmnïau preifat, wedi cael ei ddiswyddo am gamymddwyn difrifol, y cyflogwr yn ei gyhuddo o gwisgo barf "Wedi'i gerfio mewn ffordd sy'n ystyrlon yn wirfoddol ar y lefelau crefyddol a gwleidyddol dwbl". Roedd o'r farn bod y farf hon " ni ellid ond ei ddeall fel cythrudd gan [yr] cleient, ac mor debygol o gyfaddawdu ar ddiogelwch ei dîm a [ei] cydweithwyr ar y safle ".

Yna atafaelodd y gweithiwr y barnwyr i ofyn am ddi-rym ei ddiswyddiad, gan farnu ei fod yn seiliedig ar a sail wahaniaethol. Cytunodd siambr gymdeithasol y Llys Cassation ag ef.

Mae angen cymal niwtraliaeth i wahardd gwisgo symbolau crefyddol

Y llys uchaf o ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rhwydweithiau mynediad optegol FTTH