O fis Hydref ac am ychydig fisoedd, mae'r Cnam yn cynnig ychydig o daith o amgylch y byd i chi, trwy Bwynt Hyfforddi misol, i ddarganfod neu ailddarganfod ei ganolfannau cysylltiedig tramor a'u cynigion hyfforddi. Y mis hwn yn anelu am Foroco!

Mae'r canolfannau Cnam wedi'u bwriadu'n bennaf ar gyfer archwilwyr sy'n byw yn y pum gwlad sefydlu, ond bwriedir iddynt ddisgleirio ar y lefel ranbarthol hefyd; Yn yr achos hwn ar gyfer canolfan Cnam Moroco, yn y Maghreb a hefyd yng Ngorllewin Affrica

Yn bresennol ym Moroco am fwy na 15 mlynedd, mae'r ganolfan yn endid cynrychioliadol swyddogol CNAM yn y wlad, a gydnabyddir gan gytundeb diplomyddol dwyochrog; mae wedi gallu datblygu rhwydwaith cenedlaethol sydd ag oddeutu ugain o sefydliadau partner ar hyn o bryd: prifysgolion, ysgolion peirianneg ac ysgolion rheoli, ac ati.

Heddiw mae'n cynnig dewis eang o gyrsiau astudio sy'n caniatáu ennill diploma - trwydded - meistr - teitl peiriannydd, wyneb yn wyneb, pellter neu hybrid, yn aml fel rhan o radd ddwbl.

Roedd y prif gyrsiau hyfforddi yn cynnig TG Iechyd a diogelwch Ynni Peirianneg sifil System drydanol Rheoli busnes Masnach, marchnata, gwerthu Cyfrifeg, rheolaeth ac archwilio Adnoddau dynol

Dadlwythwch ffeil canolfan Cnam

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Optimeiddio'ch SEO symudol mewn 4 cam