Print Friendly, PDF ac E-bost

Gall pobl fregus sydd mewn perygl o ddatblygu ffurf ddifrifol o haint Covid-19, yn ogystal â gweithwyr sy'n rhieni plentyn o dan 16 oed neu berson ag anabledd sy'n destun mesur ynysu, troi allan neu gymorth cartref, o dan rhai amodau, yn elwa o weithgaredd rhannol.

Mae'r gweithwyr hyn na allant barhau i weithio yn elwa ar lwfans gweithgaredd rhannol sydd wedi'i osod ar 70% o'r gydnabyddiaeth gros wedi'i gyfyngu i isafswm cyflog 4,5 yr awr.

Hyd at Ionawr 31, 2021, wrth gymhwyso cyfundrefn cyfraith gwlad, mae cyfradd yr awr y lwfans gweithgaredd rhannol a delir i chi gan y Wladwriaeth yn 60%. Y gyfradd hon yw 70% ar gyfer y sectorau gwarchodedig sy'n elwa o'r cynnydd yng nghyfradd y lwfans gweithgaredd rhannol.

O 1 Chwefror, 2021, dylid sefydlu cyfradd sengl sy'n berthnasol i bob cwmni waeth beth fo'u sector gweithgaredd (cyfraith gwlad neu sectorau gwarchodedig). Ond gohirir y mesur hwn tan Fawrth 1, 2021.

O'r dyddiad hwn, cymhwysir cyfradd fesul awr ar gyfer cyfrifo'r lwfans gweithgaredd rhannol. Mae'r gyfradd sengl hon wedi'i gosod ar 60 ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyfathrebu mewn amgylchedd amlddiwylliannol