Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhan-amser: hyd llai na'r hyd cyfreithiol neu gontract

Mae'r contract cyflogaeth rhan-amser yn gontract sy'n darparu ar gyfer cyfnod gwaith sy'n llai na'r hyd cyfreithiol o 35 awr yr wythnos neu'r hyd a bennir trwy gytundeb ar y cyd (cytundeb cangen neu gwmni) neu'r hyd gweithio cymwys yn eich cwmni os yw'r hyd yn llai na 35 awr.

Efallai y bydd gofyn i weithwyr rhan-amser weithio y tu hwnt i'r amser gwaith y darperir ar ei gyfer yn eu contract cyflogaeth. Mewn sefyllfa o'r fath, maen nhw'n gweithio goramser.

Goramser yw'r oriau a weithir gan weithwyr amser llawn y tu hwnt i'r cyfnod cyfreithiol o 35 awr neu'r hyd cyfatebol yn y cwmni.

Gall gweithwyr rhan-amser weithio oriau ychwanegol o fewn y terfyn:

1 / 10fed o'r amser gwaith wythnosol neu fisol y darperir ar ei gyfer yn eu contract cyflogaeth; neu, pan fydd cytundeb neu gytundeb ar y cyd cangen estynedig neu gytundeb cwmni neu sefydliad yn ei awdurdodi, 1/3 o'r cyfnod hwn.

 

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu Dangosfwrdd Excel Proffesiynol Ultra!