Print Friendly, PDF ac E-bost

Dyma dystiolaeth o wrthdroad anghyffredin, yn ôl natur y newid ac erbyn oedran ifanc (27 oed) y cyn-ddysgwr hwn ar gontract proffesiynol o ranbarth Paris. Darganfyddwch stori Andrea.

Andréa, mae eich diploma IFOCOP yn dal yn boeth, os gallwn ei roi felly.

Ydw, yn wir, ers i mi gwblhau fy hyfforddiant yng nghanolfan IFOCOP Paris XIe ychydig wythnosau yn ôl. Rwy'n hapus iawn fy mod wedi gallu dilysu teitl Cynorthwyydd Gweithredol a thrwy hynny gychwyn fy ailhyfforddi proffesiynol.

Mae gennyf eich CV o fy mlaen a gwelaf fod gennych eisoes radd Meistr i'w haddysgu yn y coleg a'r ysgol uwchradd. Fe wnaethoch chi hefyd ymuno â'r staff addysgu am ddwy flynedd. Pam, mor gyflym, ailhyfforddi o'r fath ar ôl cymaint o ymdrech i gael eich diploma cyntaf?

Pam aros? Roedd dwy flynedd a dreuliais yn dysgu yn ddigon imi ddeall na fyddwn yn dod o hyd i'r llwybr at ddatblygiad proffesiynol yno. Mae astudio a pharatoi ar gyfer swydd yn un peth, mae ei wneud a'i brofi o ddydd i ddydd yn beth arall. Nid fi yw'r math i hongian o gwmpas a chwyno, felly dechreuais feddwl am opsiynau eraill. Siaradais amdano o gwmpas

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Tuag at fonws Macron o'r newydd ar gyfer gweithwyr "ail linell"?