Darganfyddwch bŵer dysgu peirianyddol gyda Google

Nid gair yn unig yw dysgu peirianyddol (ML). Mae'n chwyldro sy'n llywio ein bywydau bob dydd. Dychmygwch am eiliad: rydych chi'n deffro yn y bore, mae'ch cynorthwyydd llais yn awgrymu'r wisg orau yn dibynnu ar y tywydd, yn eich tywys mewn tagfeydd traffig a hyd yn oed yn argymell y rhestr chwarae ddelfrydol ar gyfer eich hwyliau. Hyn i gyd, diolch i ddysgu peirianyddol.

Ond beth sydd y tu ôl i'r hud hwn? Mae'r ateb yn syml: algorithmau a data soffistigedig, llawer o ddata. A phwy well na Google, y cawr technoleg, i'n harwain trwy'r bydysawd hynod ddiddorol hwn? Gyda'i hyfforddiant am ddim ar Coursera, mae Google yn agor y drysau i'w arbenigedd mewn ML.

Nid yw hyfforddiant yn ymwneud â damcaniaethau haniaethol yn unig. Mae'n ein trochi mewn achosion ymarferol, heriau gwirioneddol y mae Google wedi'u hwynebu. Cofiwch yr amser hwnnw roeddech chi'n chwilio am fwyty ac awgrymodd Google Maps y bistro bach perffaith rownd y gornel? Wel, dyna ddysgu peirianyddol ar waith!

Ond nid dyna'r cyfan. Mae'r hyfforddiant yn mynd y tu hwnt i'r pethau sylfaenol. Mae'n ein cyflwyno i offer datblygedig Google, sy'n ein galluogi i greu datrysiadau ML wedi'u teilwra. Mae fel cael hudlath technolegol, ond yn lle dweud “Abracadabra”, rydych chi'n codio.

I gloi, os ydych chi bob amser wedi cael eich swyno gan sut mae technoleg yn rhagweld eich anghenion neu'n chwilfrydig yn syml am sut mae'ch ffôn clyfar yn gwybod eich bod chi'n hoffi caneuon trist ar ddiwrnodau glawog, mae'r hyfforddiant hwn ar eich cyfer chi. Cychwyn ar y daith hon gyda Google a darganfod sut mae dysgu peirianyddol yn gwneud ein byd yn ddoethach, un algorithm ar y tro.

DARLLENWCH  Deall Nodweddion Excel: Hyfforddiant Am Ddim

Effaith dysgu peirianyddol ar y byd proffesiynol

Mae dysgu peiriannau ym mhobman, ac mae'n trawsnewid y byd proffesiynol mewn ffyrdd ysblennydd. Efallai eich bod yn pendroni sut? Gadewch imi ddweud y stori hon wrthych.

Dychmygwch Sarah, entrepreneur ifanc sydd newydd lansio ei busnes newydd. Mae ganddi syniad gwych, ond mae her fawr yn ei hwynebu. Sut i ddadansoddi'r symiau enfawr o ddata y mae'n ei gasglu bob dydd i wneud ei benderfyniadau? Dyma lle mae dysgu peirianyddol yn dod i rym.

Trwy hyfforddiant Coursera Google, mae Sarah yn dysgu'r sgiliau i ddefnyddio offer dysgu peiriannau uwch. Gall nawr ragweld tueddiadau'r farchnad, deall dewisiadau cwsmeriaid a hyd yn oed ragweld heriau'r dyfodol. Mae ei fusnes yn ffynnu fel erioed o'r blaen.

Ond nid yw effaith dysgu peirianyddol yn dod i ben yno. Mae hefyd yn ailddiffinio rolau proffesiynol. Mae swyddi traddodiadol yn esblygu, mae swyddi newydd yn dod i'r amlwg, ac mae'r gallu i ddeall a defnyddio dysgu peirianyddol yn dod yn ased gwerthfawr yn y farchnad swyddi.

Cymerwch esiampl Marc, marchnatwr. Roedd yn arfer treulio oriau yn dadansoddi tueddiadau defnyddwyr â llaw. Heddiw gyda chymorth dysgu peirianyddol. Gall gael mewnwelediadau mewn munudau. Gwybodaeth sy'n ei alluogi i greu mwy o ymgyrchoedd marchnata wedi'u targedu a'u targedu.

Yn fyr, nid technoleg ddyfodolaidd yn unig yw dysgu peirianyddol. Mae'n arf pwerus sy'n siapio presennol a dyfodol y byd proffesiynol. P'un a ydych chi'n entrepreneur neu'n rhywun chwilfrydig yn unig. Mae'n bryd plymio i'r byd cyffrous hwn a darganfod sut y gall gyfoethogi'ch gyrfa.

DARLLENWCH  Checker Plus for Gmail - Optimeiddiwch eich rheolaeth e-bost

Dysgu peirianyddol: chwyldro distaw mewn sectorau traddodiadol

Er bod dysgu peirianyddol yn aml yn gysylltiedig â titans Silicon Valley, mae'n gwneud cynnydd annisgwyl mewn amrywiaeth o feysydd. Lle'r oedd technoleg yn ymddangos yn dramor ar un adeg, mae bellach yn chwaraewr allweddol. Gadewch i ni blymio i'r metamorffosis hwn.

Gadewch i ni edrych ar amaethyddiaeth. Dychmygwch faes aur o wenith yn ymestyn cyn belled ag y gall y llygad weld. Heddiw, mae'r darlun bugeiliol hwn yn cael ei gyfoethogi gan dronau suo, gan sganio'r cnydau â'u synwyryddion. Mae'r peiriannau bach hyn, sydd wedi'u harfogi â deallusrwydd dysgu peiriannau, yn nodi lleiniau sychedig neu symptomau cyntaf clefydau planhigion. Y canlyniad? Ymyrraeth fanwl gywir gan y ffermwr, gan wneud y mwyaf o'r cynhaeaf tra'n arbed adnoddau ac ymdrech.

Gadewch i ni symud ymlaen at iechyd. Bellach mae gan radiolegwyr, y ditectifs meddygol hynny, gyd-chwaraewyr digidol. Mae rhaglenni soffistigedig, yn bwydo diet sy'n gyfoethog mewn delweddau meddygol, yn canfod anghysondebau cynnil, weithiau'n anweledig i'r llygad noeth. Daw'r diagnosis yn fwy acíwt.

A chyllid? Nid yw hi'n cael ei gadael allan. Mae dysgu peirianyddol yn creu cynnwrf yno. Dychmygwch: mae pob trafodyn a wnewch yn cael ei fonitro gan borthorion digidol. Mae'r algorithmau hyn yn cael eu gwylio, yn barod i rwystro unrhyw ymgais i dwyllo mewn fflach.

Ond y rhan orau o hyn i gyd? Nid yw'r campau technolegol hyn yn ceisio cuddio dyn. I'r gwrthwyneb, maent yn ymhelaethu ar ei botensial. Mae cyfuniad arbenigedd dynol a phŵer algorithmig yn addo gorwelion annisgwyl.

I gloi, nid yw dysgu peirianyddol yn gyfyngedig i declynnau dyfodolaidd. Mae’n gwau ei we wrth galon ein bywydau bob dydd, gan chwyldroi rhannau cyfan o’n cymdeithas mewn ffordd gynnil ond dwys.