Print Friendly, PDF ac E-bost

Wedi'i sefydlu ar 1 Ionawr, 2019, mae'r prosiect trosglwyddo proffesiynol yn caniatáu i weithwyr sy'n dymuno newid eu proffesiwn neu broffesiwn ariannu cyrsiau hyfforddi ardystio mewn cysylltiad â'u prosiect.

pwysig
Fel rhan o esblygiad yr epidemig COVID-19, mae'r Weinyddiaeth Lafur wedi cyhoeddi cwestiwn ac ateb i hyfforddeion yn y prosiect trosglwyddo proffesiynol.

Cynllun adfywio busnes: cryfhau'r cyllid a ddyrennir i brosiectau trosglwyddo proffesiynol

Fel rhan o'r cynllun adfywio gweithgaredd, mae'r llywodraeth yn cryfhau'r credydau a ddyrennir i gymdeithasau Transitions Pro i gynyddu nifer buddiolwyr prosiectau trosglwyddo proffesiynol.

Credydau: € 100 miliwn yn 2021

Beth yw'r prosiect trosglwyddo proffesiynol?

Mae'r prosiect trosglwyddo proffesiynol yn disodli'r hen system CIF, a ganslwyd ers 1 Ionawr, 2019: mae'n caniatáu, mewn gwirionedd, cyllid parhaus ar gyfer ailhyfforddi hyfforddiant gydag absenoldeb cysylltiedig. Fodd bynnag, mae ei gyfuchliniau a'i ddulliau mynediad wedi esblygu.

Y prosiect trosglwyddo proffesiynol yn ddull penodol o symud y cyfrif hyfforddiant personol, caniatáu i weithwyr sy'n dymuno newid proffesiwn neu broffesiwn ariannu cyrsiau hyfforddi ardystio sy'n gysylltiedig â'u prosiect. Yn hyn

DARLLENWCH  Offeryn hyfforddi newydd: Y system Pontio ar y Cyd