Print Friendly, PDF ac E-bost

Nid oes diben dangos eich meistrolaeth ar iaith barhaus neu uwch-arbenigol. Y symlaf ydych chi, y gorau. Yn amlwg, nid yw'n ymwneud â defnyddio arddull amhriodol. Ond mabwysiadu cystrawennau brawddeg penodol a chael amcanion yn unig: eglurder a manwl gywirdeb.

1 symlrwydd

Gall symlrwydd arwain at fabwysiadu cystrawen glir "pwnc - berf - ategu". Weithiau gall yr awydd i ddangos bod rhywun yn gwybod troadau cymhleth arwain at ysgrifennu brawddegau hir iawn. Ni argymhellir hyn, oherwydd o dan yr amodau hyn. Mae'r darllenydd yn mynd i drafferth mawr i beidio â cholli trac. Felly, mynnu defnyddio brawddegau byr cymaint â phosib. Un tric diddorol yw mynegi un syniad yn unig ym mhob brawddeg.

2 eglurder

Mae mynegi dim ond un syniad fesul brawddeg yn helpu i fod yn glir. Felly, nid oes amwysedd ynglŷn â natur yr elfennau a gynhwysir yn y frawddeg. Bydd yn amhosibl drysu'r pwnc a'r gwrthrych neu feddwl tybed pwy sy'n gwneud beth. Mae'r un peth ar gyfer parchu cyfluniad paragraff. Yn wir, rhaid mynegi'r syniad yn glir ar y dechrau, yn y frawddeg gyntaf. Bydd gweddill y brawddegau yn ategu'r syniad hwn. Mewn gwirionedd, nid oes angen i chi greu ataliad mewn ysgrifennu proffesiynol oherwydd nid yw'n stori dditectif.

3 rhesymoli "pwy a beth"

Mae camddefnyddio "pwy - hynny" mewn ysgrifennu proffesiynol yn llywio dau beth. Ar y naill law, eich bod chi'n ysgrifennu wrth i chi siarad. Ar y llaw arall, eich bod yn tueddu i wneud eich brawddegau yn fwy cymhleth. Yn wir, mae'r defnydd ohono a hynny yn yr ymadrodd llafar yn caniatáu marcio seibiau cyn ymosod eto. Os yn yr ystyr hwn, gall helpu i gael cyfathrebiad hylif, yn ysgrifenedig y canlyniad arall a geir.

DARLLENWCH  Pa mor bwysig yw cynllun ysgrifennu yn eich ysgrifennu proffesiynol?

4 math o eiriau i'w ffafrio

Er mwyn ei gadw'n syml, mae'n well gennych y gair yn hawdd i'r gair cymhleth sy'n gofyn am agor geiriadur i lawer o bobl. Mae'r byd proffesiynol yn amgylchedd ymarferol, felly nid oes amser i wastraffu. Fodd bynnag, rhaid ystyried yr ymadroddion neu'r jargon a ddefnyddir yn ddyddiol a barnu eu cyfle cyflogaeth. Felly, os ydych chi'n siarad â chleientiaid neu leygwyr, dylech gyfieithu eich jargon proffesiynol gan ddefnyddio termau synnwyr cyffredin.

Ar y llaw arall, dylai fod yn well gennych eiriau concrit na geiriau haniaethol, y gellir gwyrdroi eu hystyr. Os oes gennych gyfystyron, mae'n well gennych eiriau byr na geiriau hir.

5 math o eiriau i'w hosgoi

Mae'r mathau o eiriau i'w hosgoi yn eiriau diangen ac ddiangen. Trwy ddiangen, rydym yn golygu ymestyn brawddeg sydd eisoes yn glir yn ddiangen neu ddefnyddio dau gyfystyr ar yr un pryd i ddweud yr un peth. Gallwch hefyd ysgafnhau'r brawddegau trwy ddefnyddio'r arddull weithredol ac nid yr arddull oddefol. Mae hyn yn golygu y dylech chi fabwysiadu'r arddull "ategu berfau pwnc" ac osgoi ategu gwrthrychau gymaint â phosib.