Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae marchnata ar-lein yn cael ei wahaniaethu gan doreth o sianeli posib ac amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Felly mae'n hanfodol dibynnu ar sylfeini cadarn a methodoleg brofedig i gynnal ymgyrchoedd effeithiol a chyflawni'r amcanion a osodwyd. Mae'r hyfforddiant hwn gan Didier Mazier wedi'i anelu at bawb sydd am fynd at farchnata ar-lein o safbwynt integredig, trwy gydlynu gweithredoedd ar y sianelau mwyaf perthnasol mewn perthynas â ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Prawf goramser: nid oes rhaid i'r gweithiwr nodi unrhyw seibiannau