Print Friendly, PDF ac E-bost

Anrhegion a thalebau 2020: yr amodau i'w cyflawni i elwa o eithriad

Ni ddylai anrhegion a thalebau fod yn orfodol

Er mwyn elwa o'r eithriad cymdeithasol, rhaid i chi wir gynnig yr anrhegion a briodolir i'ch gweithwyr.

Mewn geiriau eraill, ni ddylai fod yn rhwymedigaeth rydych chi'n ei chyflawni yn rhinwedd, er enghraifft, eich cytundeb ar y cyd, darpariaeth o'r contract cyflogaeth neu ddefnydd.

Rhaid i ddyraniad rhoddion a thalebau beidio â bod yn wahaniaethol

Gallwch benderfynu cynnig anrheg i un gweithiwr yn unig o ran dathlu digwyddiad penodol sy'n ymwneud â'r gweithiwr hwn (priodas, genedigaeth, ac ati).

Gweddill yr amser, rhaid priodoli'r anrhegion a roddwch i'r holl weithwyr, neu i gategori o weithwyr.

Byddwch yn ofalus, os ydych chi'n amddifadu gweithiwr o rodd neu daleb am reswm a ystyrir yn oddrychol (oedran, tarddiad, rhyw, aelodaeth undeb, cymryd rhan mewn streic, ac ati), mae gwahaniaethu.

Mae'r un peth yn berthnasol os gwnewch hynny i gosbi gweithiwr yn anuniongyrchol (gormod o ddail sâl, oedi dro ar ôl tro, ac ati).

Rhaid i'r rhoddion a'r talebau a ddyfernir beidio â bod yn uwch na throthwy penodol

I beidio

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  FFRAINC 2030: Jean-Michel Blanquer, Élisabeth Borne a Frédérique Vidal sy’n cadeirio sesiwn gyntaf pwyllgor llywio gweinidogol “addysg a hyfforddiant” Ffrainc 2030