Print Friendly, PDF ac E-bost

Swm SMIC 2021: cynnydd o 0,99%

Yn eu hadroddiad a gyflwynwyd i'r Gweinidog Llafur ddechrau mis Rhagfyr, mae'r arbenigwyr yn argymell cyfyngu'r cynnydd yn yr isafswm cyflog ar gyfer 2021 i'r hyn y darperir ar ei gyfer yn y testunau ac i ymatal rhag unrhyw gymorth. Yn ôl y meini prawf hyn, mae'r adroddiad yn amcangyfrif yn betrus y dylai'r cynnydd fod yn 0,99%.

Yn ystod ymyrraeth ar set BFMTV, ar 2 Rhagfyr, atebodd Jean Castex na fyddai unrhyw hwb yn ôl pob tebyg o'r isafswm cyflog. Dywedodd na ddaeth y drafodaeth i ben ond y byddai'n cael ei ystyried yn gynnydd rhwng 1 a 1,2% o'r isafswm cyflog.

Cyhoeddwyd y cynnydd isafswm cyflog yn 2021 gan Gabriel Attal, llefarydd ar ran y llywodraeth wrth adael Cyngor y Gweinidogion. Ni ddatganwyd unrhyw hwb fel rhan o'r cynnydd yn yr isafswm cyflog ar gyfer 2021 ei hun.

Swm SMIC 2021: ffigurau newydd i'w gwybod

Swm isafswm cyflog 2020 yw 10,15 ewro gros yr awr, neu 1539,42 ewro gros bob mis.

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd cynnydd o 0,99% o 1 Ionawr, 2021, mae'r isafswm cyflog yr awr yn mynd o 10,15 ewro i 10,25 ewro. Isafswm cyflog 2021 ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Consesiynau