Fel gweithiwr proffesiynol, rydych yn sicr o feistroli technegau ysgrifennu. Y pwrpas yw cyfleu'ch neges. Mewn gwirionedd, mae ysgrifennu gwaith yn rhan bwysig o gyfathrebu cwmni neu unrhyw sefydliad arall. Un o'r technegau gorau i wybod a fydd eich nod yn cael ei gyrraedd yw rhoi eich hun yn esgidiau'r darllenydd. Mae'r broses hon yn sicrhau nad yw'r derbynnydd yn colli unrhyw elfen bwysig. Yn y pen draw, y syniad yw dweud wrth eich hun eich bod chi'n ysgrifennu'n well os ydych chi'n gwybod sut y bydd y derbynnydd yn darllen y ddogfen.

Y gwahanol strategaethau darllen

Mae gan yr ymennydd dynol allu mawr i addasu, a dyna sy'n gwneud i'r darllenydd proffesiynol addasu yn ôl y math o ddogfen sydd ganddo o'i flaen. Felly, gall y darlleniad fod yn llawn neu'n rhannol.

Ar gyfer yr achos cyntaf, mae'n bwysicach o lawer rhoi sylw i'r holl fanylion oherwydd bydd y darllenydd yn darllen air ar ôl gair. Mae hon yn llawer o wybodaeth i'r ymennydd, sy'n golygu bod angen i chi fod mor syml â phosibl er mwyn peidio â dihysbyddu'ch darllenydd. Ar gyfer yr ail achos, mae'r darllenydd yn gwneud detholiad o wybodaeth y mae'n ei ystyried yn bwysig a dyma sy'n gwneud yr hierarchaeth argraffyddol yn fawr.

Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir darllen rhannol yn y gweithle oherwydd nad oes gan lawer yr amser i ddarllen yr holl ddogfennau o'r dechrau i'r diwedd. Dyma pam ei bod yn bwysig llunio strategaeth bwysig i ymateb i ddarllen proffesiynol.

DARLLENWCH  Gwella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar

Strategaethau darllenwyr proffesiynol

Mae yna strategaethau darllen a ddefnyddir yn gyffredin gan lawer o ddarllenwyr proffesiynol. Felly, rhaid i unrhyw un sy'n cynhyrchu gwaith ysgrifennu eu hintegreiddio i gyflawni eu nod. Mae'r rhain yn strategaethau sy'n caniatáu ichi ddarllen yn gyflymach. Y rhain yn bennaf yw'r dechneg lleoli a'r dechneg sgimio.

Darllen wrth giwio

Darlleniad ymchwil rhannol yw'r darlleniad ciw. Mae'n ymwneud â bwrw ymlaen fel fforiwr sy'n gwybod yn union am yr hyn y mae'n edrych. Felly mae'r darllenydd yn sganio'r holl destun yn fras ac mewn modd fertigol. Mae'r sgan hwn yn addas ar gyfer testunau columnar fel cylchgronau, papurau newydd, ac ati.

Darllen mewn sgimio

Mae darllen gan ddefnyddio'r strategaeth sgimio yn hyrwyddo ysgubiad croeslin. Y nod yw dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol. Felly, mae'r llygad yn sganio o'r chwith i'r dde i ddod o hyd i eiriau allweddol i ddeall delwedd y testun. Yn aml mae'n ysgubiad igam-ogam. Gall rhoi geiriau allweddol mewn print trwm helpu llawer. Yn wir, bydd y mawr a'r beiddgar yn tywys y darllenydd ar eiriau allweddol y testun.

Yn ogystal, gall allweddair fod yn frawddeg bontio, yn gydlyn cydlynu, yn atalnodi, llinell newydd yn ogystal â rhai mathau o fynegiant.

Yn olaf, nid yw'r darllenydd yn cyfyngu ei hun i'r lleoliad oherwydd ei fod yn seilio ei hun arno i ddarllen yn llawn y pwyntiau y mae'n eu hystyried yn bwysig.