Print Friendly, PDF ac E-bost

Treuliau proffesiynol 2021: gwybod y dull cyfrifo

Mae treuliau proffesiynol yn dreuliau ychwanegol, a dynnir gan y gweithiwr, sy'n gysylltiedig â'r swyddogaeth ac â'r swydd.

Rydych yn rhydd i ddewis y ffordd y byddwch yn digolledu gweithwyr am eu treuliau proffesiynol, yn amodol ar barchu rhwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol.

Yn gyffredinol, gwneir iawndal am gostau proffesiynol:

neu trwy ad-dalu treuliau gwirioneddol. Felly ad-delir y gweithiwr am yr holl gostau a dynnir. Yna mae'n rhaid iddo ddarparu prawf o'i dreuliau i gael ad-daliad; neu ar ffurf lwfansau cyfradd unffurf. Gosodir y symiau gan URSSAF. Rhaid cyfiawnhau'r amgylchiadau sy'n sail i'r costau yr eir iddynt. Er enghraifft, ni all y gweithiwr ddychwelyd i'w breswylfa oherwydd taith broffesiynol;
naill ai trwy dalu swm y costau yr aeth y gweithiwr iddynt yn uniongyrchol, er enghraifft, trwy roi cerdyn credyd cwmni i'r gweithiwr neu drwy ddarparu cerbyd i'r gweithiwr deithio. Treuliau proffesiynol 2021: iawndal ar ffurf lwfansau cyfradd unffurf

Mae iawndal am gostau proffesiynol ar ffurf lwfansau sefydlog yn ymwneud â threuliau:

bwyd; tai; costau sy'n gysylltiedig â ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Bydd yn bosibl talu costau cludiant gyda thocyn symudedd yn fuan!