LMae anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion wedi parhau ym myd gwaith ers degawdau. Mae menywod yn ennill ar gyfartaledd 24% yn llai na dynion (9% o fylchau cyflog yn parhau heb eu cyfiawnhau), yn gweithio llawer mwy rhan-amser, ac yn wynebu rhywiaeth yn y gwaith hefyd, p'un a yw'n ymwybodol ai peidio.

Deddf Medi 5, 2018 ar gyfer y rhyddid i ddewis dyfodol proffesiynol rhywun yn benodol creodd y rhwymedigaeth i gwmnïau sydd ag o leiaf 50 o weithwyr wneud cyfrifo a chyhoeddi eu Mynegai Cydraddoldeb Proffesiynol bob blwyddyn, erbyn 1 Mawrth fan bellaf ac, os nad yw eu canlyniad yn foddhaol, ei roi ar waith gweithredoedd cywirol.

Mae'r Mynegai hwn, a gyfrifir ar sail 4 neu 5 dangosydd yn dibynnu ar faint y cwmni, yn ei gwneud hi'n bosibl cymryd rhan mewn camau myfyrio a gwella ar y cwestiwn hwn. Rhennir y data ar sail dull dibynadwy ac mae’n ei gwneud hi’n bosibl ysgogi liferi i roi terfyn ar y bwlch cyflog rhwng menywod a dynion.

Nod y MOOC hwn, a ddatblygwyd gan y weinidogaeth sy'n gyfrifol am lafur, yw eich tywys ar gyfrifo'r Mynegai hwn a'r camau i'w cymryd yn dibynnu ar y canlyniad a gafwyd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Clefydau Heintus a Gludir gan Ddŵr