Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn dal yn gymharol anhysbys i'r cyhoedd, roedd y cymdeithasau cydweithredol buddiant ar y cyd - SCIC - yn rhif 735 ar ddiwedd 2017 ac yn tyfu 20% y flwyddyn. Maent yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid sydd â diddordeb mewn darparu ymateb ar y cyd i fater a nodwyd mewn tiriogaeth, o fewn fframwaith cyfreithiol trylwyr.

Mae'r SCIC yn gwmni masnachol a chydweithredol lle gall cymunedau lleol ymuno â'r brifddinas yn rhydd a chymryd rhan mewn llywodraethu a rennir o reidrwydd: mae lle pob un yn glir, oherwydd ei fod yn cael ei lywodraethu gan reolau cyfraith (cyfraith cwmnïau, cydweithredu ac awdurdodau lleol) a gan y contract rhwng yr aelodau. Mae datblygiadau sefydliadol diweddar yn cryfhau cyfreithlondeb a chyfrifoldebau cymunedau lleol, o'r fwrdeistref i'r Rhanbarth, wrth gynnal a datblygu gweithgareddau economaidd a defnyddioldeb cymdeithasol yn eu tiriogaeth.

Mae'r heriau hyn o gydlyniant cymdeithasol ac economaidd yn gwthio cymunedau i ddyfeisio dulliau gweithredu newydd, ffurfiau adnewyddu a meistroli partneriaeth cyhoeddus-preifat. Mae'r SCICs yn ymateb i'r awydd hwn, trwy ganiatáu i actorion a thrigolion lleol gymryd rhan yn natblygiad eu tiriogaeth gyda chymunedau lleol. Pan fydd awdurdod lleol yn cymryd rhan mewn SCIC, mae'n chwarae rhan weithredol ochr yn ochr ag actorion lleol eraill er mwyn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd gwneud penderfyniadau cyhoeddus, i gyfrannu at ei gyfreithlondeb ac i gryfhau cydlyniant cymdeithasol ac economaidd y diriogaeth. .

Pwrpas yr hyfforddiant hwn yw gwneud ichi ddarganfod yr offeryn arloesol hwn sef y SCIC: ei egwyddorion creu a gweithredu, panorama SCICs presennol, eu potensial datblygu. Byddwch hefyd yn darganfod y dulliau cydweithredu rhwng awdurdodau lleol a Scic.

DARLLENWCH  Aflonyddu moesol, ffydd wael gweithwyr a gosod telerau'r anghydfod

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →