Kollektive overenskomster: sagen om anciennitetstillæg i jernbanecatering

En medarbejder udførte opgaver som "intern træner", executive status, i et jernbanecateringfirma. Hun havde grebet prud'hommes af anmodninger om efterbetaling. Dens anmodning vedrørte især påmindelser om konventionelle minima. Konkret mente medarbejderen, at arbejdsgiveren burde have udelukket hendes anciennitetstillæg fra vederlaget for at kunne sammenlignes med det overenskomstmæssige minimum, der tilkommer hende.

I dette tilfælde var det overenskomsten for jernbaneforplejning, der gjaldt.

På den ene side dens artikel 8-1, der vedrører beregningen af ​​de konventionelle minima, som angiver:
« Lønningsbeløbet (..) bestemmes ved at anvende på antallet af "point", (...), værdien af ​​"pointet" bestemt under de årlige lønforhandlinger, der gennemføres i hver virksomhed.
Det således opnåede beløb repræsenterer den månedlige referencegrundløn, hvortil der lægges til, for at opnå den faktiske brutto månedsløn, bonusser, tillæg, tillæg, deltagelse i resultaterne, godtgørelse af udgifter, naturalydelser mv. for ved de aflønningssystemer, der er specifikke for den enkelte virksomhed og eventuelt afsluttet under de årlige lønforhandlinger.
Det er denne reelle brutto månedsløn, der skal tages i betragtning

 

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Forbedre din udtale af fransk med Shadowing? Kursus 1