Οι ιδιώτες εργοδότες που συμμετέχουν στο πείραμα θα επωφεληθούν σε πραγματικό χρόνο από την προκαταβολή έκπτωσης φόρου έως και 50 ευρώ για δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απασχόληση εργαζομένων στο σπίτι ή σε προσωπικές υπηρεσίες (καθαρίστρια, παιδιά, κηπουρική κ.λπ.). Αυτό το σύστημα που δοκιμάστηκε αρχικά με εργοδότες στο Βορρά και στο Παρίσι, θα γενικευτεί σταδιακά. Προβλέπεται από τον νόμο περί χρηματοδότησης κοινωνικής ασφάλισης (LFSS) για το 2020, αυτό το πείραμα περιγράφεται λεπτομερώς σε διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Επίσημη εφημερίδα 6 Νοεμβρίου 2020 ...

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  "Συλλογικές μεταβάσεις": διαδρομή επανεκπαίδευσης για αλλαγή θέσεων εργασίας