Smaoinigh agus Fás Saibhir: An Comhábhar Rúnda le Rath

Le blianta fada anuas, tá ceist á lasadh ag na milliúin daoine: "Cad é rún an ratha?" Tá na freagraí chomh héagsúil leis na daoine a d’fhiafraigh iad. Déarfaidh cuid acu gur obair chrua í, inseoidh daoine eile duit faoi thallann nó faoi ádh. Ach cad faoin chumhacht smaoinimh? Is é an comhábhar rúnda a fhiosraíonn Napoleon Hill ina leabhar gan ré “Think and Grow Rich”.

Níor chaill an leabhar seo, a scríobhadh i 1937, a ábharthacht ná a chumhacht. I gcomhair Cad ? Toisc go n-ionsaíonn sé mian uilíoch, an fonn chun rath agus saibhreas a bhaint amach. Ach téann Hill níos faide ná comhairle thraidisiúnta faoi obair chrua agus buanseasmhacht. Léiríonn sé dúinn conas is féidir lenár smaointe agus ár n-intinn tionchar a imirt ar ár réaltacht agus ar ár gcumas rathúlacht.

Trí staidéar cúramach a dhéanamh ar shaol na ndaoine rathúla, d'aithin Hill 13 phrionsabal ratha. Is iad na prionsabail seo, ó chreideamh go samhlaíocht, croí buailte “Smaoinigh agus Fás Saibhir”. Ach conas is féidir linne, mar léitheoirí nua-aimseartha, na prionsabail gan ré seo a chur i bhfeidhm inár saol?

Is é seo go beacht an cheist a dhéanfaimid iniúchadh san Airteagal seo. Léimfimid isteach i ndoimhneacht Smaoinigh agus Fás Saibhir, ag déanamh amach a theagasc agus ag foghlaim conas iad a ionchorprú inár n-iarraidh rathúlachta féin. Mar sin ullmhaigh do thuras fionnachtana agus claochlaithe. Tar éis an tsaoil, is é an smaoineamh an chéad chéim chun an rachmais.

Na 13 Prionsabal Ratha: Forbhreathnú

Is í bunús “Smaoinigh agus Fás Saibhir” ná fionnachtain Hill ar na 13 Phrionsabal Ratha a chreideann sé atá ríthábhachtach do rathúlacht agus saibhreas. Tá na prionsabail seo simplí agus as cuimse, agus ba fhoinse inspioráide iad do na milliúin daoine ar fud an domhain. Breathnaímis ar na ceachtanna luachmhara seo.

1. Dúil : Is é an pointe tosaigh de gach rath fonn. Ní mian a rith é, ach dúil dhó agus dhian a iompaíonn ina sprioc.

2. Creideamh : Múineann Hill dúinn gur bunchloch ratha é creideamh ionat féin agus do chumas chun rathúlachta. Cothaíonn sé muinín agus buanseasmhacht.

LÉIGH  Cinnteoireacht - Conas an Rogha ceart a dhéanamh?

3. Moladh Uathoibríoch : Baineann an prionsabal seo le húsáid athrá dearfacha chun tionchar a imirt ar ár bhfochomhfhiosach, rud a neartaíonn ár gcreideamh agus ár diongbháilteacht.

4. Saineolas : Ní ar eolas ginearálta atá an rathúlacht, ach ar shaineolas i réimse ar leith.

5. Samhlaíocht : Cuireann Hill i gcuimhne dúinn gurb í an tsamhlaíocht foinse gach éacht iontach. Ligeann sé dúinn smaointe nua a iniúchadh agus réitigh nuálacha a chruthú.

6. Pleanáil Eagraithe : Is é ár mianta agus ár smaointe a chur i bhfeidhm go nithiúil trí phlean gníomhaíochta éifeachtach.

7. An Cinneadh : Tréith choitianta de dhaoine rathúla is ea an cumas cinntí daingne tapa a dhéanamh.

8. Marthanacht : Tá sé in ann fanacht diongbháilte agus tiomanta, fiú i bhfianaise constaicí agus constaicí.

9. Cumhacht na Féin-Mháistreachta : Tá sé ríthábhachtach do chuid impulses agus mothúcháin a rialú chun fanacht dírithe agus ailínithe le do spriocanna.

10. Cumhacht na Smaointeoireachta Gnéis : Áitíonn Hill gur féidir fuinneamh gnéis, nuair a dhéantar é a threorú i gceart, a úsáid chun cruthaitheacht agus inspreagadh a mhéadú.

11. An Fochomhfhiosach : Seo an áit a bhfuil ár nósanna machnaimh fréamhaithe, ag dul i bhfeidhm ar ár n-iompraíocht agus ár ngníomhartha.

12. An Inchinn : Cuireann Hill i gcuimhne dúinn gur tarchuradóir agus glacadóir fuinnimh smaoinimh é ár n-inchinn.

13. An Séú Ciall : Is é seo an intuition nó inspioráid spontáineach is féidir a threorú ár ngníomhartha agus ár gcinnteoireacht.

Tá na prionsabail seo doscartha agus oibríonn siad go sineirgíoch chun cosán a chruthú chuig rathúlacht agus saibhreas. Ach conas a chuirimid na prionsabail seo i bhfeidhm inár saol laethúil agus inár n-obair?

Comhtháthaigh na prionsabail "Smaoinigh agus Fás Saibhir" isteach i do shaol laethúil

Anois go bhfuil tuiscint bhunúsach againn ar 13 Prionsabal Rathúlachta Hill, is í an cheist: conas a dhéanaimid iad a ionchorprú isteach inár saol laethúil? Rud amháin is ea na prionsabail a thuiscint, ach is scéal eile go leor é a gcur i bhfeidhm go praiticiúil. Seo roinnt moltaí chun cabhrú leat na prionsabail seo a ionchorprú i do shaol.

Cumhacht an Mhian agus an Chreidimh

Tosaigh trí shainiú go soiléir cad ba mhaith leat a bhaint amach. Cad é do sprioc deiridh? Cabhróidh fís shoiléir leat d’fhuinneamh agus d’aird a dhíriú go táirgiúil. Ansin, cothaigh creideamh gan staonadh i do chumas an sprioc sin a bhaint amach. Cuimhnigh, is féidir le do chreideamh ionat féin a bheith ina fhórsa cumhachtach don athrú.

Uathmholadh agus an Fochomhfhiosach

Maíonn Hill gur féidir le féinmholadh tionchar a imirt ar ár bhfo-chomhfhiosach, rud a d’fhéadfadh ár ngníomhartha a mhúnlú. Chun seo a dhéanamh, cruthaigh dearbhaisc dhearfacha atá ag teacht le do spriocanna. Déan iad go rialta chun do chiontú agus do spreagadh a neartú.

Saineolas agus Samhlaíocht

Spreagann an dá phrionsabal seo tú chun foghlaim agus nuálaíocht a dhéanamh i gcónaí. Iarracht a dhéanamh eolas a fháil i do réimse spéise agus do shamhlaíocht a úsáid chun teacht ar réitigh chruthaitheacha ar dhúshláin.

LÉIGH  An Chumhacht chun Caibidlíochta

Pleanáil Eagraithe agus Cinneadh

Tá dlúthbhaint idir na prionsabail sin agus gníomhaíocht. Nuair a bheidh sprioc soiléir agat, forbair plean gníomhaíochta mionsonraithe chun é a bhaint amach. Déan cinntí daingean tapa chun do mhóiminteam a choinneáil.

Marthanacht agus Féin-Máistreacht

Is annamh a bhíonn an bóthar chun rathúlachta réidh. Dá bhrí sin is tréith ríthábhachtach í an bhuanseasmhacht. Mar an gcéanna, cabhróidh féin-rialú leat fanacht dírithe agus smachtaithe, fiú agus tú ag tabhairt aghaidh ar an temptation chun cúlú ó do spriocanna.

Cumhacht na Smaointe Gnéis, an Inchinn agus an Séú Ciall

Tá na prionsabail seo níos teibí, ach chomh tábhachtach céanna. Tugann Hill cuireadh dúinn ár bhfuinneamh gnéasach a dhíriú i dtreo spriocanna táirgiúla, ár n-inchinn a thuiscint mar chroílár ár smaointeoireachta, agus muinín a bheith againn as ár n-intleacht.

Tosaíonn an turas chun saibhreas a fháil, de réir Hill, san intinn. Is uirlisí iad na 13 phrionsabal is féidir leat a úsáid chun spiorad ratha agus rachmais a thógáil.

Glac le “Smaoinigh agus Fás Saibhir” i do thimpeallacht ghairmiúil

Ní hamháin gur treoir maidir le saibhriú pearsanta é “Smaoinigh agus Fás Saibhir”, ach compás le haghaidh rathúlachta gnó freisin. Trí na prionsabail seo a úsáid, is féidir leat do tháirgiúlacht, do chruthaitheacht, agus fiú do chultúr corparáideach a fheabhsú. Seo é an chaoi.

Cothaigh cultúr mianta agus creidimh

I dtimpeallacht ghnó, is féidir leis an dúil é féin a léiriú i bhfoirm spriocanna gnó atá soiléir agus intomhaiste. Roinn na spriocanna seo le d'fhoireann agus cruthaigh mothú aontacht timpeall ar na spriocanna seo. Mar an gcéanna, spreag creideamh san fhoireann agus ina cumas. Tá foireann a chreideann ann féin níos spreagtha, níos athléimní agus níos táirgiúla.

Úsáid Autosuggestion agus an Fochomhfhiosach chun Inspreagadh a Spreagadh

Is féidir prionsabal an mholtaí uathoibríoch a úsáid chun cultúr corparáideach dearfach a chruthú. Mar shampla, bain úsáid as dearbhaisc dhearfacha chun luachanna cuideachta a threisiú. Is féidir leis seo tionchar a imirt ar fho-chomhfhiosach d'fhoireann agus cuidiú le cultúr cuideachta dearfach agus réamhghníomhach a thógáil.

Fáil saineolais agus samhlaíochta a chur chun cinn

Spreag do fhoireann chun speisialtóireacht a dhéanamh agus leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Is féidir é seo a dhéanamh trí dheiseanna oideachais leanúnacha a sholáthar nó trí phiarfhoghlaim a chur chun cinn. Ina theannta sin, cruthaigh timpeallacht ina gcuirtear luach ar shamhlaíocht agus ar nuálaíocht. Féadfaidh réitigh níos cruthaithí agus níos éifeachtaí ar dhúshláin ghnó a bheith mar thoradh air seo.

Pleanáil eagraithe agus cinnteoireacht a chur chun cinn

I ngnó, tá pleanáil eagraithe ríthábhachtach. Déan cinnte go dtuigeann d’fhoireann spriocanna gnó go soiléir agus go bhfuil a fhios acu conas cabhrú leo iad a bhaint amach. Spreagtar freisin cinnteoireacht thapa eolasach chun éifeachtúlacht agus móiminteam a choinneáil.

Cothaigh marthanacht agus féin-rialú

Tréith ríthábhachtach i saol an ghnó is ea dianseasmhacht in aghaidh na teipe. Spreag do fhoireann chun teipeanna a fheiceáil mar dheiseanna foghlama seachas mar chríoch iontu féin. Chomh maith leis sin, cuir féin-rialú agus smacht chun cinn chun cabhrú le d'fhoireann fanacht dírithe agus cur i gcoinne seachráin.

LÉIGH  Dúisigh an Ceannaire ionat: Nocht d’Acmhainneacht le Gnó Harvard

Leas a Bhaint as Smaoineamh Gnéis, Inchinn agus Séú Ciall

Cé nach bhfuil siad chomh hinláimhsithe, is féidir na prionsabail seo a chur i bhfeidhm i ngnó freisin. Mar shampla, dírigh fuinneamh d'fhoireann i dtreo spriocanna táirgiúla. Spreag tuiscint níos doimhne ar an inchinn agus conas a oibríonn sé chun táirgiúlacht agus cruthaitheacht a fheabhsú. Ar deireadh, cuir luach ar intuition agus cinntí gnó á ndéanamh.

Trí phrionsabail “Smaoinigh agus Fás Saibhir” a chomhtháthú isteach i do thimpeallacht oibre, is féidir leat do ghnó a athrú ón taobh istigh agus cultúr corparáideach a chothú a chuireann luach ar rath agus ar shaibhreas.

An Tairbhe a Bhaineann le “Smaoinigh agus Fás Saibhir” a uasmhéadú: Leideanna Breise

Is féidir le cur i bhfeidhm na 13 phrionsabal de “Smaoinigh agus Fás Saibhir” a bheith fíor-athróir cluiche, ach caithfidh tú a bheith foighneach agus diongbháilte. Seo roinnt leideanna chun cabhrú leat éifeachtacht na bprionsabal seo a uasmhéadú.

Glac páirt iomlán

Ní thabharfaidh leath de na bearta ach leath de na torthaí. Más mian leat i ndáiríre leas a bhaint as na prionsabail seo, ní mór duit tiomantas iomlán a thabhairt duit féin. Cibé an n-úsáideann tú na prionsabail seo chun do shaol pearsanta nó gairmiúil a fheabhsú, bí cinnte go dtabharfaidh tú an t-am agus an aire atá tuillte acu.

Cuir na prionsabail i bhfeidhm go comhsheasmhach

Is í an chomhsheasmhacht an eochair do rathúlacht. Cuir na prionsabail seo i bhfeidhm go rialta agus tosóidh tú ag féachaint ar athruithe. Mar shampla, má úsáideann tú uathmholadh, bí cinnte go ndéanfaidh tú do dhearbhuithe dearfacha arís go rialta. Mar an gcéanna, más mian leat marthanacht a chothú, ní mór duit cleachtadh a dhéanamh ar dhéileáil le teip go cuiditheach.

Bí oscailte don fhoghlaim agus don fhás

Féadfaidh prionsabail “Smaoinigh agus Fás Saibhir” tú a thógáil amach as do chrios chompord, ach sin an áit a dtarlaíonn an fás fíor. Bí oscailte don fhoghlaim, fiú má chiallaíonn sé aghaidh a thabhairt ar dhúshláin nó deacrachtaí.

Bíodh daoine eile i gceist

Cibé an gcuireann tú na prionsabail seo i bhfeidhm ar do shaol pearsanta nó ar do thimpeallacht ghairmiúil, cuimhnigh ar dhaoine eile a bheith rannpháirteach. Roinn do spriocanna agus pleananna leis na daoine a thacaíonn leat, nó más bainisteoir tú, le d'fhoireann. Féadfaidh tacaíocht fhrithpháirteach agus cuntasacht cabhrú leat a choinneáil ar an mbóthar ceart.

Déan do rath a cheiliúradh

Ná déan dearmad do rath a cheiliúradh, mór nó beag. Gach bua, tá gach sprioc a bhaint amach céim i dtreo do bhrionglóid a bheith saibhir. Má dhéanann tú ceiliúradh ar do chuid rathúlachta is féidir cabhrú leat a choinneáil spreagtha agus do chreideamh a thógáil i do chumas.

Mar fhocal scoir, is leabhar cumhachtach é “Smaoinigh agus Fás Saibhir” a fhéadfaidh do shaol agus do ghnó a athrú ó bhonn. Ní cleasanna nó aicearraí amháin atá i 13 Phrionsabal Hill, ach coincheapa domhain a d’fhéadfadh saibhreas agus rath marthanach a bheith mar thoradh orthu, nuair a thuigtear agus a chuirtear i bhfeidhm iad i gceart. Tóg an t-am chun na prionsabail seo a thuiscint, iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, agus a bheith réidh le fás agus rath.

 

Bain sult as an bhfíseán thíos chun na chéad chaibidlí de “Smaoinigh agus Fás Saibhir” a fháil amach. Chun na coincheapa seo a iniúchadh go domhain, molaim cóip den leabhar a fháil, bíodh sé athláimhe nó ag do leabharlann áitiúil.