Ní mór do gach duine a chónaíonn sa Fhrainc a gcuid airgid a íoc cánacha sa Fhraincagus is cuma cén náisiúntacht atá acu. Cuirtear a n-ioncam uile san áireamh ansin chun cánacha a ríomh.

Cánacha: áit chónaithe cánach sa Fhrainc

Baineann cáin sa Fhrainc le saoránaigh na Fraince a bhfuil a n-áitreabh cánach sa Fhrainc, ach freisin náisiúnaigh choigríche faoi choinníollacha áirithe.

Socraigh cónaí cánach i leith cánacha

Ó thaobh na gcánacha, agus chun sainchónaí fioscach amháin a bhunú sa Fhrainc, ní mór do choinníollacha áirithe a chomhlíonadh. Má chomhlíontar ceann de na coinníollacha seo, meastar gurb é an duine lena mbaineann sainchónaí sa Fhrainc.

  • Tá gnáthchónaí (nó an teaghlach) nó an príomháit chónaithe ar chríoch na Fraince.
  • Gníomhaíocht ghairmiúil a fheidhmiú, tuarastail nó nach ea, sa Fhrainc.
  • Tá an t-ionad ar mhaithe le leasanna eacnamaíocha agus pearsanta sa Fhrainc.

Mar thoradh air sin, ní roghnaíonn duine cónaí ar cháin amháin, is é a thagann sé i ndáiríre ó roinnt critéar traidisiúnta agus dlíthiúla. Ní cháintear cáin neamhchónaitheach sa Fhrainc ach ar a ioncam ó fhoinsí na Fraince. Taispeántar an luach saothair a fhaigheann sé mar gheall ar ghníomhaíocht ar ithir na Fraince i dtuairisceán cánach na Fraince.

Soláthraíonn tromlach de na conarthaí cánach idirnáisiúnta ansin ar a dtugtar clásal misean sealadach ar a dtugtar. Ní bhíonn fostaithe atá ag fanacht níos lú ná laethanta 183 sa Fhrainc faoi réir cánach ar ioncam a thuilltear i dtaca leis an ngníomhaíocht seo.

LÉIGH  Cruthaigh láithreáin ghréasáin éifeachtacha chun do láithreacht ar líne a mhéadú

Cén chaoi a ríomhtar an cháin sa Fhrainc?

Ríomhtar an cháin sa Fhrainc ar bhonn ioncaim éagsúla an bhaile cánach. Is féidir iad a bheith ó fhoinsí éagsúla: pá, pinsin, cíos, ioncam ó thalamh, etc. Freagraíonn an teach cánach leis an gcáiníocóir agus lena chéile, ach freisin go bhfuil a leanaí á bhfógairt ag brath. Ansin, roinntear ioncam iomlán an tí de réir líon na scaireanna.

I tuairisceán cánach, scaireann duine in aghaidh an duine fásta agus leath scair don chéad dá leanbh cleithiúnach. Freagraíonn gach leanbh ón tríú leanbh cleithiúnach le scair amháin. Dá bhrí sin, braitheann an ráta cánach i bhfeidhm ar mhéid an teaghlaigh agus an ioncaim.

Socraítear an scála cánach forásach idir 0 agus 45%. Sa Fhrainc, tá cáiníocóirí incháinithe ar a n-ioncam Francach agus ar a n-ioncam eachtrach, beag beann ar a náisiúntacht.

Cáin dhlúthpháirtíochta ar shaibhreas

Cáin atá dlite ag daoine nádúrtha is ea ISF a bhfuil sócmhainní acu thar an tairseach a shainmhínítear i 1er Eanáir. Íocfaidh daoine a bhfuil a n-áitritheoir fioscach sa bhFrainc an ISF as a gcuid maoine go léir atá lonnaithe sa Fhrainc agus lasmuigh den Fhrainc (de réir coinbhinsiúin idirnáisiúnta). Ar ndóigh, seachnaítear cáin dhúbailte in éagmais coinbhinsiúin idirnáisiúnta.

Ní ghearrfar cáin ar dhaoine nach bhfuil a sainchónaí cánach sa Fhrainc ach ar a maoin atá suite ar ithir na Fraince. Is iad seo ansin maoin chorparáideach shochorraithe, maoin dhochorraithe agus cearta réadúla dochorraithe. Féadfaidh sé a bheith bainteach freisin le héilimh ar fhéichiúnaí atá lonnaithe sa Fhrainc agus ar urrúis arna n-eisiúint ag duine dlítheanach a bhfuil a oifig chláraithe sa Fhrainc, nó ag Stát na Fraince.

LÉIGH  Forbair do scileanna margaíochta gréasán: oiliúint saor in aisce

Mar fhocal scoir, tá scaireanna agus scaireanna cuideachtaí agus aonáin dhlíthiúla nach bhfuil liostaithe ar an margadh stoc agus a bhfuil sócmhainní comhdhéanta de thromlach na gceart eastát réadach agus an eastáit réadaigh atá lonnaithe sa Fhrainc liostaithe freisin.

Cánacha daoine a chónaíonn sa Fhrainc

Ní mór do dhaoine a chónaíonn sa Fhrainc agus a bhfuil a n-áitritheoir fioscach ar ithir na Fraince a dtuairisceán cánach a chomhlánú agus a chomhlánú sa Fhrainc.

Córas cánach na Fraince

Mar sin beidh gach duine a chónaíonn sa Fhrainc i staid cosúil le staid cháiníocóirí na Fraince. Tá a n-ioncam uile incháinithe: ioncam ó fhoinsí Fraincise agus eachtrannacha.

Caithfidh na cónaitheoirí seo clárú leis an oifig chánach. Mar thoradh air sin, má íocann siad cánacha sa bhFrainc, taitneamh a bhaint as sochair freisin mar na gearrtha cánach agus na liúntais éagsúla dá bhforáiltear agus an t-údarú chun na costais inasbhainte as a n-ioncam iomlán a aithint.

An réimeas feidhmeannaigh eachtrach

Tarlaíonn sé go dtagann feidhmeannaigh eachtracha ag obair sa Fhrainc. Ar feadh cúig bliana, níl siad incháinithe ar an ioncam a fhaigheann siad sa Fhrainc. Is iad na feidhmeannaigh gairmiúla lena mbaineann an beart cánach seo sa Fhrainc:

  • Daoine atá ag gabháil go gníomhach go príomha agus a dteastaíonn scileanna ar leith. Is minic a bhíonn deacrachtaí ag na réimsí saineolais atá i gceist a earcú sa Fhrainc.
  • Daoine a infheistiú i gcaipiteal na gcuideachtaí ón 1er Eanáir 2008. Ní mór coinníollacha airgeadais áirithe a chomhlíonadh fós.
  • Fostaithe a earcaigh cuideachta atá lonnaithe sa Fhrainc thar lear.
  • Oifigigh agus fostaithe a dtugtar thar lear chun seasamh a shealbhú i gcuideachta atá i láthair sa Fhrainc.
LÉIGH  Oideachas sa Fhrainc: Treoir do Thuismitheoirí Gearmánacha

An réimeas cánach le haghaidh "inimirceach"

Baineann réimeas cánach ar leith le daoine a shocraíonn arís sa Fhrainc tar éis postáil thar lear ó 1er Eanáir 2008. Feiceann gach duine a athlonnaíonn chun na Fraince go mbeidh a luach saothair breise atá nasctha leis an iasacht sealadach díolmhaithe ó cháin ag 30%. Féadfaidh an ráta seo ardú go 50% d’ioncam eachtrach áirithe.

Ina theannta sin, tá saibhreas lasmuigh den Fhrainc díolmhaithe ó cháin chomh maith le linn na chéad chúig bliana sa Fhrainc.

Comhairle

Beag beann ar a staid, tá sé níos fearr i gcónaí comhairle a lorg ó údaráis chánach na Fraince. Beidh sí in ann an stádas a chinneadh chun iarratas a dhéanamh ar theaghlach cánach coigríche a tháinig chun socrú sa Fhrainc. Is féidir freisin dul i gcomhairle le conarthaí cánach de réir tíre tionscnaimh an náisiúin choigríche. Sa chás seo, is féidir leis an gconsalacht freagraí úsáideacha a sholáthar maidir le forálacha áirithe gach ceann acu.

a thabhairt i gcrích

Dá bhrí sin, ní mór do gach duine a bhfuil cónaí air cáin sa Fhrainc a chánacha a íoc sa Fhrainc. Is é gach ceann atá riachtanach ná go bhfuil príomh-áit chónaithe an cháiníocóra (nó a theaghlach) ar ithir na Fraince. Féadfaidh sé leasanna eacnamaíocha a bheith aige nó aici pearsantachomh maith lena ghníomhaíocht ghairmiúil. Caithfidh eachtrannaigh a shocraíonn agus a oibríonn sa Fhrainc a dtuairisceán cánach a dhéanamh sa Fhrainc.