Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • Díospóireacht ar na dúshláin a bhaineann leis an aistriú éiceolaíoch agus fuinnimh
  • Sainaithin saincheisteanna aeráide, geopolitical agus eacnamaíocha.
  • Sainaithin na gníomhaithe agus an rialachas ag leibhéil éagsúla den trasdul fuinnimh.
  • Déan cur síos go hachomair ar oibriú córais fuinnimh reatha agus ar an bhfís chomhtháite i dtreo córais ísealcharbóin a fhreagraíonn don dúshlán aeráide agus don fhorbairt inbhuanaithe.

Tuairisc

I gcomhthéacs trasdul éiceolaíochta agus fuinnimh, is mórdhúshlán é an córas fuinnimh domhanda a dhéanamh níos inbhuanaithe. Ciallaíonn an t-aistriú seo go ndéanfar ár ngeilleagair a dhícharbónú go domhain chun an comhshaol a chosaint, agus slándáil fuinnimh agus cothromas freisin. 

Cén fuinneamh a úsáidfimid amárach? Cén áit atá ag ola, gás, fuinneamh núicléach, fuinneamh in-athnuaite sa mheascán fuinnimh? Conas córas fuinnimh ísealcharbóin nó fiú náid carbóin a thógáil? Conas san fhorbairt seo na srianta fisiceacha, nádúrtha, teicneolaíochta agus eacnamaíocha a bhaineann leis na foinsí éagsúla fuinnimh a chur san áireamh? Agus ar deireadh, conas is féidir na srianta sin a réiteach le cuspóirí uaillmhianacha aeráide? Is iad seo na ceisteanna a bhfuil na haisteoirí

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Toonly - Conas Físeán Beoite a Chruthú i mbeagán Cliceáil