Caithfear íoc as aon ragobair a d’oibrigh tú. Caithfidh do duillín pá a thaispeáint cé mhéad uair an chloig a d’oibrigh tú agus cén ráta ar tugadh cúiteamh duit. Uaireanta, déanann d’fhostóir dearmad iad a íoc. Ansin tá tú i dteideal iad a éileamh. Chuige seo, moltar litir a sheoladh chuig an roinn lena mbaineann chun rialáil a iarraidh. Seo roinnt litreacha samplacha chun íocaíocht a iarraidh.

Roinnt sonraí maidir le ragobair

Caitear le haon uair an chloig a oibríonn fostaí ar thionscnamh a fhostóra mar ragobair. Go deimhin, de réir an Chóid Saothair, caithfidh fostaí oibriú 35 uair sa tseachtain. Ina dhiaidh sin, forchuirtear méadú ar an bhfostóir.

Mar sin féin, níor cheart go gcuirfeadh duine mearbhall ar ragobair agus ragobair. Breithnímid na huaireanta nó fostaí a oibríonn go páirtaimseartha. Agus cé a éilítear air uaireanta oibre a dhéanamh níos faide ná an ré a luaitear ina chonradh. Cosúil leis an uaireanta breise.

Cad iad na cásanna nach ndéantar ragobair a mheas?

Tá cásanna ann nuair nach gcuirtear ragobair san áireamh. Sa chomhthéacs seo, ní féidir leis an bhfostaí aon mhéadú a éileamh. Ina measc seo tá na huaireanta a shocrófá a dhéanamh leat féin. Gan sireadh ó d’fhostóir. Ní féidir leat do phost a fhágáil dhá uair an chloig déanach gach lá. Ansin iarr go n-íocfaí tú ag deireadh na míosa.

LÉIGH  Ag scríobh go maith, scil riachtanach!

Ansin, b’fhéidir go sainítear d’am oibre le comhaontú praghais sheasta, tar éis comhaontú a chaibidliú laistigh de do chuideachta. Samhlaímid gurb é 36 uair an chloig an láithreacht seachtainiúil a sholáthraíonn an pacáiste seo. Sa chás seo, ní chuirtear na sáruithe san áireamh, toisc go bhfuil siad san áireamh sa phacáiste.

Faoi dheireadh, tá cásanna ann freisin ina gcuirtear am saor cúiteach in ionad ragobair, mar sin má tá tú i dteideal é a fháil. Ní féidir leat a bheith ag súil le rud ar bith níos mó.

Conas a chruthú go bhfuil ragobair gan phá ann?

Tá an fhéidearthacht ag an bhfostaí ar mian leis dul ar aghaidh le gearán maidir le ragobair gan phá na doiciméid go léir a bhailiú chun tacú lena iarratas. Chun seo a dhéanamh, caithfidh sé a chuid uaireanta oibre a chinneadh go soiléir agus líon na n-uaireanta ragoibre lena mbaineann an díospóid a mheas.

Nuair a bheidh gach rud fíoraithe. Tá cead agat teistiméireachtaí comhghleacaithe, an faireachas físe, a chur i láthair mar fhianaise. Na sceidil a thaispeánann do ragobair, sleachta teachtaireachtaí leictreonacha nó SMS a thaispeánann do mhalartuithe le custaiméirí. Cóipeanna de dhialanna leictreonacha, taifead de na cloig ama. Is léir go gcaithfidh na cuntais a bhaineann le ragobair a bheith ag gabháil leis seo go léir.

Maidir le d’fhostóir, caithfidh sé an cás a rialáil má tá d’iarratas dlisteanach. I roinnt cumann caithfidh tú troid gach mí. Gan d’idirghabháil, déanfar dearmad go córasach ar ragobair a íoc.

Conas dul ar aghaidh le gearán faoi neamhíocaíocht do ragobair?

Is minic a dhéantar ragobair a dhéanann an fhoireann ar riachtanais agus ar leasanna an ghnó. Mar sin, is féidir leis an bhfostaí a mheasann éagóir a bheith air toisc nár íocadh a ragobair iarratas a dhéanamh ar chaighdeánú lena fhostóir.

Is féidir roinnt céimeanna a leanúint d’fhonn freagra fabhrach a fháil. Ar an gcéad dul síos, b’fhéidir gur maoirseacht ar thaobh an fhostóra é. Mar sin is féidir an cheist a réiteach go tapa trí litir a scríobh ag imlíniú d’fhadhb. Ar an láimh eile, má dhiúltaíonn an fostóir an méid atá dlite duit a íoc. B’fhearr an t-iarratas seo a dhéanamh trí litir chláraithe agus admháil go bhfuarthas í.

LÉIGH  Roghnaigh deireadh ceart na habairte ríomhphoist, ach conas a dhéanann tú é?

Mura bhfuil an fostóir fós ag iarraidh an scéal a réiteach, tar éis dó do phost a fháil. Téigh i dteagmháil le hionadaithe foirne chun iad a insint faoi do chás agus chun comhairle a lorg. Ag brath ar mhéid do dhamáiste agus do spreagadh. Is fútsa atá sé a fheiceáil an dtéann tú chuig an mbinse tionsclaíoch. Nó mura stopann tú ach an obair bhreise. Oibrigh níos mó chun an rud céanna a thuilleamh, níl sé chomh suimiúil sin i ndáiríre.

Teimpléid litreacha d’iarratas ar íocaíocht ragoibre

Seo dhá mhúnla is féidir leat a úsáid.

An chéad mhúnla

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar ragobair a íoc

Madam,

Mar bhall foirne ó [dáta fruilithe] ag post [post], d’oibrigh mé [líon na n-uaireanta ragoibre a oibríodh] ó [dáta] go [dáta]. Gach seo chun cur le forbairt na cuideachta agus chun na cuspóirí míosúla a bhaint amach. Mar sin sháraigh mé an 35 uair an chloig, an t-am oibre dlíthiúil in aghaidh na seachtaine.

Go deimhin, nuair a fuair mé mo duillín pá don mhí [an mhí inar tharla mo earráid] agus nuair a léigh mé é, thug mé faoi deara nár áiríodh na huaireanta ragoibre seo.

Seo an fáth go gceadaím dom féin na sonraí a sheoladh chugat ag déanamh achoimre ar mo ragobair le linn na tréimhse seo [ceangail na cáipéisí go léir a thugann údar le d’uaireanta oibre agus a chruthaíonn gur oibrigh tú ragobair].

Ba mhaith liom a mheabhrú duit go gcaithfear gach ragobair a mhéadú de réir fhorálacha airteagal L3121-22 den Chód Oibreachais. Ar an drochuair, ní hamhlaidh a bhí le mo thuarastal.

Iarraim ort, dá bhrí sin, idirghabháil a dhéanamh ionas go gceartófar mo chás chomh tapa agus is féidir.

Ar feitheamh freagra uait, glac le do thoil, Madam, mo ghuí.

                                               Síniú.

An dara samhail

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar ragobair a íoc

Sir,

Mar chuid d’fhórsa saothair na cuideachta ó [dáta fruilithe] ag post [post], tá conradh fostaíochta agam a luann am oibre seachtainiúil nach sáraíonn 35 uair an chloig. Mar sin féin, ní bhfuair mé ach mo duillín pá agus chun mo iontas, níor cuireadh an ragobair a d’oibrigh mé san áireamh.

Déanta na fírinne, le linn na míosa [míosa], d’oibrigh mé [líon uaireanta] ragobair ar iarratas ó Madam [ainm an mhaoirseora] d’fhonn cuspóirí na míosa a bhaint amach.

Ba mhaith liom a mheabhrú duit gur chóir dom, de réir an Chóid Oibreachais, méadú 25% a fháil don chéad ocht n-uaire an chloig agus 50% do na cinn eile.

Iarraim leis seo ort, dá bhrí sin, a chur orm go cineálta an méid atá dlite dom a íoc.

Agus tú ag gabháil buíochais leat roimh ré as do idirghabháil leis an roinn cuntasaíochta, glac le do thoil, a dhuine uasail, an léiriú is airde a bhí agam.

 

                                                                                 Síniú.

Íoslódáil “Teimpléid litreach chun íocaíocht ragoibre a iarraidh 1”

premier-modele.docx – Íoslódáladh 2179 uair – 20 KB

Íoslódáil an dara samhail

second-model.docx – Íoslódáil 1884 huaire – 20 KB