As matemáticas están en todas partes, son a base de moitos coñecementos científicos e técnicos, e dan unha linguaxe común a todos os enxeñeiros. Este MOOC pretende revisar as nocións básicas necesarias para iniciar os estudos de enxeñaría.

Formato

Este MOOC estrutúrase en 4 partes: ferramentas fundamentais de cálculo e xeometría alxébrica, estudo de funcións habituais, integración de funcións habituais e ecuacións diferenciais lineais e introdución á álxebra lineal. Cada unha destas partes trátase durante tres ou catro semanas. Cada semana ten cinco ou seis secuencias. Cada secuencia está composta por un ou dous vídeos que presentan un...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Crea o teu blogue facilmente