publicado o 01.01.19 actualizado o 05.10.20

A lei do 5 de setembro de 2018 crea un novo sistema co fin de revitalizar os métodos de formación abertos aos empregados: reciclaxe ou promoción por programa de estudo do traballo (Pro-A).

Nun contexto de fortes cambios no mercado de traballo, o sistema Pro-A permite aos empregados, especialmente aqueles cuxas cualificacións son insuficientes respecto á evolución das tecnoloxías ou á organización do traballo, promover o seu desenvolvemento ou promoción profesional. e a súa retención no emprego.

Plan de recuperación empresarial: fortalecemento do PRO-A
Como parte do plan de reactivación da actividade, o goberno está a reforzar os créditos que permiten financiar a mobilización deste programa de reciclaxe ou estudo do traballo.
Créditos: 270 M €

Para o empresario, Pro-A satisfai dúas necesidades:

evitar as consecuencias debidas a cambios tecnolóxicos e económicos; permitir o acceso á cualificación cando a actividade estea condicionada á obtención dunha certificación accesible só no emprego, a través da formación continua.

A reciclaxe ou promoción mediante programas de estudo do traballo complementa o plan de desenvolvemento de habilidades da empresa e a conta de adestramento persoal (CPF). Implementado por iniciativa do empregado ou da empresa, o sistema

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Fai clic en Funnels para comezar: baixo orzamento