કંપની અને વ્યાવસાયિક સંદર્ભના આધારે, રજાની વિનંતી કરવી વધુ કે ઓછા મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. જો કે, બધી કંપનીઓને લેવાયેલી કોઈપણ રજા માટે લેખિત વિનંતીની આવશ્યકતા છે: તેથી તે જરૂરી પગલું છે. તે સારી રીતે કરી શકે છે! અહીં કેટલીક ટીપ્સ આપી છે.

રજાની વિનંતી કરવા માટે શું કરવું

જ્યારે તમે ઇમેઇલ દ્વારા રજાની વિનંતી કરો છો, ત્યારે સંબંધિત અવધિની તારીખ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી કોઈ અસ્પષ્ટતા ન હોય. જો અવધિમાં અડધો દિવસ શામેલ હોય, તો તે સ્પષ્ટ કરો કે જેથી તમારા એમ્પ્લોયર સવારે પાછા ફરવાની રાહ જોતા ન હોય જ્યારે તમે ફક્ત બપોરે પાછા આવો, ઉદાહરણ તરીકે!

તમારે નિષ્ઠુર અને સૌમ્ય રહેવું જ જોઇએ, અને નાજુક અવધિમાં રજા દરમિયાન દરમિયાનગીરી થાય તો ચર્ચા માટે ખુલ્લા રહેવું (ટેલિકોમ્યુટિંગની શક્યતા, તમારા સ્થાને કોઈ સહયોગીની નિમણૂંક ...).

રજાની વિનંતી કરવા માટે શું કરવું નહીં

તારીખ લાદવાની છાપ ન આપો: યાદ રાખો કે આ એ અરજી છોડી દો, જ્યાં સુધી તમારી પાસે તમારા ઉપરીની માન્યતા ન હોય ત્યાં સુધી તમારે કામ કરવાનું રહેશે.

બીજી મુશ્કેલી: માત્ર ઇચ્છિત રજાના સમયગાળાની જાહેરાત કરતા માત્ર એક જ વાક્ય સાથેનો ઈમેલ બનાવો. રજા ઓછામાં ઓછી વાજબી હોવી જોઈએ, ખાસ કરીને જો તે પ્રસૂતિ અથવા માંદગી રજા જેવી વિશેષ રજા હોય.

રજા વિનંતી માટે ઇમેઇલ નમૂનો

કમ્યુનિકેશનમાં કર્મચારીનું ઉદાહરણ લઈને, યોગ્ય ફોર્મમાં રજા માટેની વિનંતી કરવા માટે અહીં ઇમેઇલનું મોડેલ છે.

વિષય: ચૂકવેલ વેકેશન માટેની વિનંતી

સર / મેડમ,

વર્ષ [સંદર્ભ વર્ષ] માં ચૂકવણી વેકેશનના [દિવસોની સંખ્યા] પ્રાપ્ત કર્યા પછી, [તારીખ] થી [તારીખ] સુધીના સમયગાળા દરમિયાન હું [દિવસોની સંખ્યા] રજા લેવા માંગું છું. આ ગેરહાજરીની તૈયારીમાં, હું સારી ગતિ જાળવવા માટે [મહિના] મહિના માટે સુનિશ્ચિત સંચાર કાર્ય શેડ્યૂલ કરીશ.

હું આ ગેરહાજરી માટે તમારા કરારની વિનંતી કરું છું અને વિનંતી કરું છું કે તમે તમારી લેખિત માન્યતા પાછી આપો.

આપની,

[સહી]

READ  સફળ નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ માટે અંતિમ માર્ગદર્શિકા