כן, דוח נערך על ידי החונך בשיתוף עם המוטב.
הערכה זו אמורה לאפשר לקבוע אם יש צורך לספק מתקנים חדשים או גיוס של מכשיר PDP אחר למשל.

זה מזכיר/מפרט השיטות המעשיות של המשפט בפיקוח (יעדים, תאריך התחלה ומועד סיום, ארגון זמן העבודה, האם הניסוי המפוקח בוצע בתפקיד ראשוני או בתפקיד אחר, תחום הפעילות הנוגע, שם החונך בחברה ותפקידו, המשימות שבוצעו במהלך התקופה והתצפיות, הגורמים המקלים על החזרה לעבודה והגורמים המגבילים אותה, צרכי ההתאמות: טכניים, ארגוניים, אנושיים, בהכשרה או אחרים).

הדו"ח נשלח לרופא התעסוקתי של המעסיק, לשירות הסוציאלי של קופת חולים ולארגון ההשמה המיוחד האחראי על תמיכה והשארת נכים בתעסוקה, כגון Cap emploi, אם רלוונטי. .

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  הפוך לעצמאי