या लेखात, आम्ही आपल्याला व्यावसायिक संदर्भातील माहितीसाठी विचारणार्या एखाद्या सहकार्याकडे, ईमेलद्वारे औपचारिकपणे कसे प्रतिसाद द्यावे हे दर्शवितो. आपल्याला देखील सापडेल ईमेल टेम्पलेट आपल्या सर्व उत्तरांचे पालन करण्यासाठी.

माहितीसाठी विनंतीला प्रतिसाद द्या

ई-मेल द्वारे किंवा तोंडी सहकारी आपण विचारतो, तेव्हा आपला व्यवसाय संबंधित समस्येची, तो त्याला मदत आणि त्याला एक विवेकी आणि यशस्वी प्रतिसाद देण्यासाठी प्रयत्न सामान्य आहे. अनेकदा, आपण ईमेल द्वारे त्याच्याकडे परत आला लागेल, किंवा आपण आपला उतरंड किंवा कारण माहिती तपासण्यासाठी वेळ लागू आहे कारण उत्तर आपल्या भागावर काही संशोधन आवश्यक आहे. असं असलं तरी, आपण त्यांना नम्र ईमेलद्वारे नम्रपणे उत्तर द्यावे, नम्र आणि सर्वांहून अधिक जो त्याच्या विनंतीशी संबंधित काहीतरी आणेल.

आपल्याला विनंती करणार्या एखाद्या सहकार्यास प्रतिसाद देण्यासाठी काही टिपा

आपल्याकडे उत्तर नाही. त्याला काहीही सांगण्याऐवजी त्याला कोणीतरी चांगले माहिती देण्याबद्दल त्याला सांगा. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला माहित नाही की आपल्याला माहित नाही, मुद्दा. हे नेहमीच उंचावण्याची संधी देण्यात आली पाहिजे कारण लक्ष्य त्याला मदत करणे आहे.

आपण उत्तर आहे, त्यामुळे वेळ पूर्ण करण्यासाठी, ते तपासा, त्यामुळे आपला ईमेल सविस्तरपणे त्याला गरज भागवणे घ्या आणि त्यांना इतरत्र अतिरिक्त माहिती शोधत नव्हते.

आपला ई-मेल निष्कर्ष आपण लगेच किंवा नंतर त्याच्या विल्हेवाट राहू तो कोणत्याही प्रश्न असल्यास, ईमेल त्याला पाहिजे.

वाचा  विनम्र सूत्रे: प्रो म्हणून कसे समजले जावे?

सहकर्मीकडून माहितीसाठी विनंतीस प्रतिसाद देण्यासाठी ईमेल टेम्पलेट

आपल्या सहका information्यास माहिती विचारत असलेल्या प्रत्येकाला प्रतिसाद देण्यासाठी येथे एक ईमेल टेम्पलेट आहे:

विषय: माहिती विनंती.

[सहकार्याचे नाव]

मी [विनंत्याची वस्तु] संबंधित आपल्या विनंतीनंतर परत आलो आहे.

या विषयातील मुख्य समस्या असलेल्या फोल्डरसह आपल्याला संलग्न केले जाईल जे मला वाटते की आपण मोठ्या प्रमाणात मदत करू शकता. मी या ई-मेल तो तुम्हाला बरे अजूनही मदत होईल एक प्रत [एक सहकारी नाव] ठेवले, तो या प्रकल्पावर कठीण काम आहे.

जर आपल्याकडे इतर प्रश्न असतील तर मी तुमच्या ताब्यात आहे,

विनम्रपणे

[स्वाक्षरी] "