Ftehimiet kollettivi: kif wieħed jirrikorri għal attività parzjali fit-tul (APLD)?

Attività parzjali fit-tul (magħrufa bħala APLD) imsejħa wkoll "attività mnaqqsa għal impjieg kontinwu (ARME)" hija sistema kofinanzjata mill-Istat u l-UNEDIC. Il-vokazzjoni tagħha: li tippermetti lill-kumpaniji li qed jiffaċċjaw tnaqqis dejjiemi fl-attività biex inaqqsu l-ħinijiet tax-xogħol. Bi tpattija, il-kumpanija trid tieħu ċerti impenji, partikolarment f'termini taż-żamma tal-impjieg.

L-ebda kriterji ta' daqs jew settur ta' attività ma huma meħtieġa. Madankollu, biex titwaqqaf din is-sistema, min iħaddem irid joqgħod fuq ftehim ta’ stabbiliment, kumpanija jew grupp, jew, fejn applikabbli, ftehim ta’ fergħa estiż. Fil-każ tal-aħħar, min iħaddem ifassal dokument skont l-istipulazzjonijiet tal-ftehim tal-fergħa.

Min iħaddem għandu wkoll jikseb validazzjoni jew approvazzjoni mill-Amministrazzjoni. Fil-prattika, jittrasmetti l-ftehim kollettiv (jew id-dokument unilaterali) lid-DIRECCTE tiegħu.

Id-DIRECCTE imbagħad għandu 15-il jum (biex jivvalida l-ftehim) jew 21 jum (biex japprova d-dokument). Jekk il-fajl tiegħu jiġi aċċettat, min iħaddem jista’ jibbenefika mis-sistema għal perjodu ta’ 6 xhur li jista’ jiġġedded, b’massimu ta’ 24 xahar, konsekuttivi jew le, fuq perjodu ta’ 3 snin konsekuttivi.

Fil-prattika ...

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  IL-GWIDA ESSENZJALI GĦALL-AWTOMAZZJONI [MINGĦAJR KODIĊI]