Betaald verlof: aanspraak

Betaald verlof moet in principe elk jaar worden opgenomen. De werknemer heeft meer dan een recht, de rustplicht van zijn werk.

Werknemers hebben recht op een verlof van 2,5 werkdagen per werkmaand, ofwel 30 werkdagen (5 weken) voor een volledig werkjaar.

De referteperiode voor het verwerven van verlof wordt bij bedrijfsovereenkomst bepaald, of bij gebreke daarvan bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij gebreke van enige contractuele bepaling is de verwervingsperiode gepland van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het lopende jaar. Deze periode is anders wanneer het bedrijf is aangesloten bij een betaald vakantiefonds, zoals bijvoorbeeld de bouw. In dit geval is het ingesteld op 1 april.

Betaald verlof: stel de opgenomen periode in

Betaald verlof wordt opgenomen in een periode die de periode van 1 mei tot en met 31 oktober omvat. Deze bepaling is van openbare orde.

De werkgever moet het initiatief nemen voor het verlof, evenals de volgorde van vertrek in zijn bedrijf.

De verlofperiode kan per bedrijfsovereenkomst worden bepaald, of, als dat niet lukt, in uw cao.

jais het mogelijk om over de uithardingsperiode te onderhandelen

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De wereld verandert, jij en wij ook!