Deze cursus vindt plaats in 6 modules van een week:

De module “Geschiedenis van videogames” bevraagt ​​de manier waarop traditioneel de geschiedenis van het medium wordt verteld. Deze module is een kans om terug te komen op vragen over conservering, bronnen en de constructie van videogamegenres. Twee focuspunten zullen zich richten op de presentatie van het Ritsumeikan Centre for Games Studies en op een Belgische ontwikkelaar van videogames, Abrakam.

De module "In het spel zijn: avatar, onderdompeling en virtueel lichaam" presenteert verschillende benaderingen van speelbare entiteiten in videogames. We zullen onderzoeken hoe deze deel kunnen uitmaken van een verhaal, de gebruiker in staat kunnen stellen om te interageren met de virtuele omgeving, of hoe ze betrokkenheid of reflectie van de kant van de speler kunnen bevorderen.

De module "Videogames voor amateurs" presenteert de verschillende praktijken voor het maken van videogames buiten de economische sferen (modding, creatiesoftware, homebrew, enz.). Bovendien stelt het voor om deze praktijken en hun verschillende belangen, zoals de motivaties van de amateurs, hun voorkeur voor het videospel of de culturele diversiteit, in twijfel te trekken.

De module "Videogame-omleidingen" zal zich richten op verschillende praktijken van spelers die videogames hergebruiken om afgeleide werken te creëren: door games te gebruiken om korte fictiefilms (of "machinimas") te maken, door hun speluitvoering te transformeren of door de regels van een bestaand spel bijvoorbeeld.

"Videogames en andere media" richt zich op de vruchtbare dialoog tussen videogames en literatuur, film en muziek. De module begint met een korte geschiedenis van deze relaties en richt zich vervolgens specifiek op elk medium.

LEES  Van docent tot management assistent, de verrassende reconversie van Andréa dankzij het professionaliseringscontract

"De videogamepers" sluit de cursus af door te observeren hoe de gespecialiseerde pers praat over videogamenieuws.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →