Een tevredenheidsonderzoek is een methode om de kwaliteit van een product of dienst op de markt te evalueren. Dat gezegd hebbende, om een ​​juiste inschatting te kunnen maken, is het belangrijk om te weten hoe je de juiste vragen stelt. In dit artikel behandelen we de grootste stappen waarmee u dit kunt doen slagen voor een tevredenheidsenquête.

Wat zijn de doelen van a tevredenheidsonderzoek ? Wat zijn de verschillende stappen om een ​​tevredenheidsonderzoek uit te voeren? Hoe de antwoorden op de tevredenheidsenquête evalueren? In dit artikel komen we er meer over te weten!

Wat zijn de doelstellingen van een tevredenheidsonderzoek?

Het tevredenheidsonderzoek is een aanpak die de meeste bedrijven moeten uitvoeren telkens wanneer ze hun marktaandeel willen verbeteren of uitbreiden. Het tevredenheidsonderzoek wordt over het algemeen geleid door:

  • het marketingteam;
  • het klantenserviceteam;
  • het kwaliteitscontroleteam.

De vragen moet goed gekozen en geformuleerd zijn om de volgende doelstellingen te bereiken.

Krijg een idee van de kwaliteit van het product

Hoewel een bedrijf opschept over de kwaliteit van zijn producten, is er alleen deklanten-reviews wie heeft voorrang! Als de klant de kwaliteit van het product niet op prijs stelt, lopen de marketingcampagnes inderdaad het risico ondoeltreffend te zijn. Dat gezegd hebbende, is het dankzij de vragenlijst dat het bedrijf weet wat de mening van de klanten is over de kwaliteit van de producten die op de markt worden gebracht. Maar niet alleen! Op basis van de ontvangen antwoorden zal het enquêtepersoneel dat doen bepalen van de positionering van het bedrijf op de markt, met name ten opzichte van haar directe concurrenten.

LEES  Gmail in het bedrijfsleven: 5 weinig bekende functies om te schitteren op het werk

Beoordeel de bedrijfsstrategie

met tevredenheidsvragenlijst, het bedrijf kan zichzelf in vraag stellen. Als het product niet erg populair is, moet het zijn productieketen heroverwegen en zijn communicatiestrategie herzien. Het voordeel van de vragenlijst is namelijk dat het de onderneming toelaat om één of meerdere persona's op te stellen, waardoor de entiteit onder andere de kwaliteit van haar product zal verbeteren, haar positionering op de markt.

Evalueer de effectiviteit van de communicatiestrategie van het bedrijf

met vragenlijst, een bedrijf kan weten of zijn communicatiestrategie effectief is of niet. Hoe ? Welnu, als het product kwalitatief is, maar weinig mensen weten dat het op de markt bestaat, betekent dit dat er een probleem is met de communicatiestrategie van het bedrijf of met de distributieketen.

Wat zijn de verschillende stappen om een ​​tevredenheidsonderzoek uit te voeren?

voor een tevredenheidsonderzoek uitvoeren, moeten de verantwoordelijken voor deze taak een aantal stappen volgen, waaronder we die noemen.

Formuleer de vragen

Aangezien dit een vragenlijst is, is het belangrijk dat de vragen goed geformuleerd zijn om klanten aan te moedigen te reageren. Dat gezegd hebbende, het is niet alleen de formulering die telt! Om het doelwit aan te moedigen om vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden, moeten ze kort en duidelijk zijn. Met andere woorden, het is beter om te kiezen voor meerkeuze vragen en een of twee open vragen.

Kies het juiste doel

De tweede stap is het kiezen van het juiste doelwit. In werkelijkheid, een quiz indienen aan de verkeerde steekproef kan u volledig verkeerde antwoorden geven. Om dit te voorkomen, definieert u dus duidelijk de groep mensen aan wie u de vragenlijst wilt sturen!

LEES  Onze tips om te leren hoe je een vragenlijst verspreidt!

Lancering van de enquête

Zodra het document klaar is en het voorbeeld is gekozen, is het tijd om onderzoek starten. Hiervoor heb je twee opties:

  • mensen op straat ondervragen;
  • verspreid de vragenlijst op internet.

De keuze tussen deze twee methodes hangt namelijk af van het budget dat je hebt. Inderdaad, de live-quiz vereist de mobilisatie van personeel en andere middelen die essentieel zijn voor deze missie. Als het bedrijf voldoende budget heeft, is deze enquêtemethode meestal de meest succesvolle, anders de verspreiding van de online vragenlijst kan een goed alternatief zijn als het bedrijf zich op de juiste communicatiekanalen richt.

Verzamelen en analyseren van informatie

De laatste stap bestaat uit het analyseren van alle verkregen antwoorden om bepalen van de mate van klanttevredenheid. Gebruik hiervoor bij voorkeur digitale hulpmiddelen die het voor u gemakkelijker maken om de resultaten van de enquête te lezen en te interpreteren.

Hoe de antwoorden op de tevredenheidsenquête evalueren?

deevaluatie van de reacties op het tevredenheidsonderzoek wordt gedaan via digitale tools die toegankelijk zijn via de cloud of op speciale software voor dit soort operaties. Het doel van deze tools is dat ze u een idee geven van de tevredenheid van de ondervraagde klanten.