Van verzameling tot herverdeling, de nieuwe minisite " waar worden sociale premies voor gebruikt? »Nodigt u uit om de financiering van sociale bescherming te ontdekken aan de hand van 3 vragen:

De antwoorden zijn heel beknopt.

Zo geeft de minisite aan dat werkgevers, individuele werkgevers, werknemers en zelfstandigen bijdragen aan URSSAF (of MSA, als ze onder de landbouwregeling voor sociale bescherming vallen). Het sociaal model wordt gefinancierd door sociale bijdragen:

22% van het salaris voor werknemersbijdragen; 45% van het salaris voor werkgeversbijdragen.

Als werkgever betaal je werkgevers- en werknemersbijdragen aan URSSAF.

De site geeft aan dat URSSAF de ingezamelde bijdragen herverdeelt over meer dan 900 organisaties.

Ze financieren de sociale bescherming die mensen met name beschermt in geval van ziekte, moederschap, arbeidsongeval, werkloosheid en pensionering.

Er wordt ook herinnerd aan de verschillende missies van URSSAF, in het bijzonder de begeleiding en ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden (aanpassing van betalingstermijnen).

URSSAF is er ook om de duurzaamheid van ons beschermingssysteem te garanderen. En dat gaat door verificatie en controle, maar ook door de strijd tegen fraude, verborgen werk.

Op het eind

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Strategische vragen: begrijpen en beslissen in een veranderende wereld