Eksempel på oppsigelsesbrev fra legesekretær av familiære årsaker

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse av familiære årsaker

 

[Kjære],

Jeg henvender meg til deg dette brevet å informere deg om min beslutning om å fratre min stilling som medisinsk sekretær i firmaet. Faktisk har jeg nylig blitt konfrontert med en vanskelig familiesituasjon som krever min oppmerksomhet og min tilstedeværelse.

Gitt den eksepsjonelle familiesituasjonen jeg går gjennom, om mulig, ber jeg om muligheten til å forkorte varselet mitt til [Varighet forespurt]. Hvis du godtar forespørselen min, vil jeg gjøre mitt ytterste for å hjelpe så langt som mulig med overføringen av oppdragene mine til en erstatning.

Jeg er likevel klar over at denne oppsigelsen kan by på vanskeligheter for firmaet, og jeg vil beklage dette. Jeg er derfor villig til å respektere oppsigelsen i [Min arbeidskontrakt / Avtalen / Avtalen], som er [Varighet av oppsigelsen], i fravær av noen annen løsning.

Jeg vil gjerne takke hele det medisinske og administrative teamet for den varme velkomsten jeg fikk, samt for de profesjonelle relasjonene jeg fikk etablert i løpet av min tid i firmaet.

Til slutt, vennligst send meg saldoen på en hvilken som helst konto, arbeidssertifikatet, samt Pôle Emploi-sertifikatet på min siste arbeidsdag.

Takk for din forståelse og for kvaliteten på samarbeidet vårt i denne perioden.

Vennligst godta [Madam/Sir], min beste hilsen.

 

[Kommune], 27. januar 2023

                                                            [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "avskjed-av-familie-grunn-medisinsk-sekretær.docx"

resignation-av-family-reasons-medical-secretary.docx – Lastet ned 8814 ganger – 16,01 KB

 

Legesekretær avskjedsbrevprøve av personlige årsaker

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse av personlige årsaker

 

Sir / Madam,

Med dette brevet ønsker jeg å informere deg om min beslutning om å trekke seg fra stillingen som medisinsk sekretær, som jeg har hatt i [varighet] ved ditt laboratorium/medisinske kontor.

Denne avgjørelsen var ikke lett å ta, fordi jeg satte virkelig pris på å jobbe i teamet ditt, og jeg hadde sjansen til å samarbeide med svært kompetente og omsorgsfulle mennesker. Jeg lærte mye takket være deg, og jeg vil takke deg for alt du har gjort for meg.

Men personlige grunner tvinger meg til å forlate stillingen min, og jeg ser meg forpliktet til å avslutte samarbeidet med ditt laboratorium/firma. Jeg vil forsikre deg om at jeg vil gjøre mitt beste for å sikre at denne overgangen er jevn, og at jeg nøye vil respektere [varigheten] oppsigelsen som er angitt i arbeidskontrakten min.

Jeg vil også minne om at jeg står til din disposisjon for alle de oppgaver du vil overlate til meg i denne oppsigelsesperioden. Jeg er sikker på at laboratoriet/praksisteamet ditt vil fortsette å gi kvalitetspleie til pasientene dine.

Gi meg en kvittering for saldoen på alle kontoer samt et Pôle Emploi-sertifikat. Jeg ber deg også om å gi meg et arbeidsbevis som sporer karrieren min i laboratoriet/firmaet ditt.

Takk igjen for alle mulighetene du har gitt meg. Jeg vil beholde gode minner fra tiden min i laboratoriet/skapet ditt. Jeg ønsker deg en flott fortsettelse.

Hilsen,

 

[Kommune], 27. januar 2023

                                                            [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "resignation-for-personal-reasons.docx"

resignation-for-personal-reasons.docx – Lastet ned 9050 ganger – 15,85 KB

 

Eksempel på oppsigelsesbrev fra legesekretær for faglig og personlig utvikling

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Sir / Madam,

Jeg sender deg herved min oppsigelse fra min stilling som [Posisjon besatt] i laboratoriet/firmaet, en stilling jeg har hatt siden [Ansettelsesdato].

Mitt valg om å si opp er motivert av mitt ønske om å fortsette min personlige og faglige utvikling. Selv om jeg har lært mye innenfor strukturen din, tror jeg at tiden er inne for meg til å ta på meg nye utfordringer og utforske nye perspektiver.

Jeg vil gjerne takke deg for tilliten du viste meg gjennom hele kontraktsperioden og for kvaliteten på relasjonene jeg var i stand til å opprettholde med deg og mine kolleger. Jeg vil også forsikre deg om at jeg er villig til å fullføre overgangen til mine aktiviteter, for å lette arbeidet til mine kolleger og kontinuiteten i aktiviteten så mye som mulig.

På min siste arbeidsdag i laboratoriet/skapet vil jeg be deg vennligst sende meg en kvittering for sluttbetaling, et arbeidsbevis og et Pôle Emploi-sertifikat.

Jeg er selvfølgelig tilgjengelig for å diskutere med deg de praktiske arrangementene for min avreise og for å sikre overlevering av oppgavene mine.

Vennligst godta, fru/sir, min beste hilsen.

 

[Kommune], 27. januar 2023

                                                            [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned "resignation-for-change-medical-secretary.docx"

resignation-for-change-medical-secretary.docx – Lastet ned 9176 ganger – 15,79 KB

 

Elementene som skal inkluderes i et oppsigelsesbrev og dokumentene som skal leveres av arbeidsgiver

I Frankrike, selv om det ikke er noen strenge regler for innholdet i et oppsigelsesbrev, anbefales det på det sterkeste å inkludere visse opplysninger som dato, identiteten til den ansatte og arbeidsgiveren, omtale av "oppsigelsesbrev" i emnelinjen, sluttdato for kontrakten og eventuelt årsak til oppsigelsen. Det er også vanlig å uttrykke takknemlighet til arbeidsgiver for opparbeidet arbeidserfaring.

Det er imidlertid viktig å sørge for at de nødvendige dokumentene gis til arbeidstakeren ved slutten av arbeidskontrakten, slik som arbeidsbeviset, Pôle Emploi-sertifikatet, saldoen på en hvilken som helst konto, og dokumentene knyttet til sosial beskyttelse om nødvendig . Disse dokumentene vil tillate arbeidstakeren å hevde sine rettigheter og dra nytte av sosial beskyttelse.