Suksessen til cybersikkerhetskurs har vist viktigheten av å støtte lokale myndigheter for å styrke deres cybersikkerhet. Det foreslås nå en ny mekanisme som først og fremst skal hjelpe de minste kommunene og kommunesamfunnene.

Dens mål: å støtte anskaffelsen, av strukturene som er ansvarlige for den digitale transformasjonen av lokale myndigheter, av delte produkter og tjenester for medlemmene deres. Disse produktene og tjenestene må forsterke cybersikkerhetsnivået til mottakerstrukturene på en enkel måte og i tråd med deres umiddelbare cybersikkerhetsbehov.

Hvem er bekymret: Systemet er tilgjengelig for samlestrukturer som har ansvaret for å støtte den digitale transformasjonen til lokale myndigheter. Disse inkluderer for eksempel offentlige operatører av digitale tjenester, avdelingsledersentre, blandede fagforeninger med ansvar for digitalt. Det er kun offentlige strukturer, foreninger eller allmenne interessegrupper som kan støttes.

Slik søker du: hver kandidat sender inn et prosjekt på Plattform for forenklede prosedyrer, med detaljer om prosjektet hans, mottakerne, kostnadene og tidsplanen for prosjektet. Støtten gis gjennom et tilskudd beregnet etter antall berørte innbyggere per medlemssamfunn, begrenset til de største kommunene, og inkludert støtte til

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Forhandle lønnen din