Oppsigelse for utreise til trening – Eksempel på oppsigelsesbrev til selger i klesbutikk

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg informerer deg herved om min beslutning om å si opp stillingen min som selger i din klesbutikk. Faktisk ble jeg akseptert for et kurs som tilsvarer mine profesjonelle ambisjoner og som vil tillate meg å utvikle nye ferdigheter innen salgsfeltet.

Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til deg for læren jeg mottok i din bedrift. Jeg har tilegnet meg stor erfaring innen klessalg samt kompetanse innen kunderådgivning, lagerstyring og kassaapparat.

Jeg forplikter meg til å respektere min melding om avgang og hjelpe deg med å finne en kompetent erstatter. Jeg er også villig til å hjelpe til med rask integrering av denne personen om nødvendig.

Jeg takker for forståelsen og håper at du vil vurdere forespørselen min. Vennligst godta, frue, sir, i min beste hilsen.

 

[Kommune], 28. februar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-resignation-brev-for-departure-in-training-Selger-in-a-clothing-boutique.docx"

Model-of-resignation-brev-for-departure-in-training-Vendor-in-a-clothing-boutique.docx – Lastet ned 5116 ganger – 16,41 KB

Oppsigelse for høyere betalende stilling – Eksempel på oppsigelsesbrev for en selger i en klesbutikk

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Det er med stor beklagelse jeg informerer deg om min beslutning om å si opp stillingen min som selger i din klesbutikk. Faktisk fikk jeg nylig et tilbud om en lignende stilling, men bedre betalt i en annen butikk.

Jeg er overbevist om at denne nye muligheten vil tillate meg å videreutvikle mine faglige ferdigheter samtidig som jeg møter mine økonomiske behov.

Jeg vil understreke at jeg lærte mye i din butikk og at jeg tilegnet meg sterke ferdigheter innen salg, kommunikasjon og kunderelasjoner. Jeg er stolt av alt jeg har oppnådd takket være deg, og jeg er overbevist om at disse ferdighetene vil tjene meg godt gjennom hele karrieren.

Jeg forplikter meg til å respektere min melding om avgang og gjøre alt for å hjelpe den som skal erstatte meg med å tiltre stillingen.

Jeg vil takke deg for tilliten du har vist meg og for støtten du har gitt meg gjennom hele perioden jeg har jobbet for deg.

Vennligst godta, frue, sir, min beste hilsen.

 

 [Kommune], 29. januar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Oppsigelsesbrev-mal-for-høyere-betalende-karrieremulighet-selger-at-en-klesbutikk.docx"

Eksempel-brev-av-fratredelse-for-bedre-betalende-karrieremulighet-Selger-in-a-clothing-boutique.docx – Lastet ned 5404 ganger – 16,40 KB

 

Oppsigelse av familiære årsaker – Eksempel på oppsigelsesbrev til en selger i en klesbutikk

 

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg informerer deg herved om min beslutning om å si opp stillingen min som selger i klesbutikken din av familiære årsaker.

Nylige familiehendelser har faktisk ført til at jeg har måttet komme nærmere mine kjære og måtte forlate regionen. Det er derfor jeg har bestemt meg for å avslutte samarbeidet vårt, til min store beklagelse.

Jeg vil gjerne takke deg for tilliten du har vist meg under min tid her. Jeg lærte mye i din bedrift hvor jeg kunne utvikle mine salgs- og lederferdigheter.

Jeg forplikter meg til å respektere min avreisemelding og å hjelpe mine kolleger i overgangen for å finne en kompetent erstatter.

Takk for din forståelse og ber deg om å tro, frue, sir, på min beste hilsen.

 

  [Kommune], 29. januar 2023

  [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-resignation-brev-for-familie-eller-medisinske-grunner-Selger-in-a-clothing-boutique.docx"

Eksempel-brev-av-frasigelse-av-familie-eller-medisinske årsaker-Vendor-in-a-clothing-boutique.docx – Lastet ned 5299 ganger – 16,58 KB

 

Hvorfor et profesjonelt oppsigelsesbrev er avgjørende for din karriere

 

Når du slutter i jobben, kan hvordan du gjør det påvirke din fremtidige karriere. Det er derfor det er viktig å ta seg tid til å skrive et brev profesjonell resignasjon og godt strukturert.

Først et oppsigelsesbrev bra skrevet kan hjelpe deg med å opprettholde et godt forhold til din arbeidsgiver. Hvis du trenger å spørre ham om referanser for din neste jobb eller hvis du trenger å jobbe med ham i fremtiden, er det viktig å forlate med et positivt inntrykk. Du bør også huske at din profesjonelle oppførsel når du forlater kan påvirke hvordan dine tidligere kolleger vil oppfatte og huske deg.

I tillegg kan et profesjonelt oppsigelsesbrev bidra til å avklare dine tanker og karriereambisjoner. Ved å forklare årsakene til din avgang, kan du reflektere over din profesjonelle posisjon og dine fremtidige mål. Det kan også hjelpe deg å bli mer bevisst på dine karrierevalg og ta mer informerte beslutninger om fremtiden din.

I sum er det viktig å ikke undervurdere viktigheten av et profesjonelt oppsigelsesbrev for din fremtidige karriere. Dette kan ikke bare hjelpe deg med å opprettholde gode relasjoner med din arbeidsgiver og kollegaer, men også klargjøre dine ambisjoner og ta mer informerte beslutninger for din profesjonelle fremtid.