CRPE (umowa na reedukację zawodową w firmie) to szkolenie praktyczne i opiekuńcze, które może być uzupełnione szkoleniem zawodowym i na końcu którego pracownik nie tylko zdobywa nowe umiejętności, ale także doświadczenie w nowym zawodzie.

Jest on wprowadzany po zakończeniu przerwy w pracy i sformalizowany w formie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem, pracodawcą a podstawową kasą ubezpieczenia zdrowotnego (lub powszechnego ubezpieczenia społecznego) oraz aneksu do umowy o pracę podpisanego przez Pracownik.

W zależności od przypadku, służba ubezpieczenia zdrowotnego lub służba zdrowia i prewencji pracy mogą koordynować procedury z pracownikiem, jego pracodawcą, lekarzem medycyny pracy oraz Cap emploi lub Comète France.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Podstawy zwinnego zarządzania projektami