Układy zbiorowe: przypadek premii za staż pracy w gastronomii kolejowej

Pracownik pełnił obowiązki „trenera wewnętrznego” na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie cateringu kolejowego. Zajęła się prud'hommami próśb o zaległą wypłatę. Jej prośba dotyczyła w szczególności przypomnienia konwencjonalnych minimów. Konkretnie, pracownica uznała, że ​​pracodawca powinien był wyłączyć jej premię za wysługę lat z wynagrodzenia w celu porównania z należnym jej umownym minimum.

W tym przypadku obowiązywał układ zbiorowy dla cateringu kolejowego.

Z jednej strony artykuł 8-1 dotyczący obliczania konwencjonalnych minimów, który wskazuje:
« Wysokość wynagrodzeń (..) ustalana jest poprzez zastosowanie do liczby „punktów”, (…), wartości „punktu” ustalonej podczas corocznych negocjacji płacowych, prowadzonych w każdej firmie.
Uzyskana w ten sposób kwota stanowi miesięczne wynagrodzenie podstawowe brutto odniesienia, do którego dodaje się rzeczywiste miesięczne wynagrodzenie brutto, premie, dodatki, dodatki, udział w wynikach, zwrot wydatków, świadczenia rzeczowe itp., pod warunkiem przez systemy wynagradzania specyficzne dla każdej firmy i ewentualnie sfinalizowane podczas corocznych negocjacji płacowych.
Należy wziąć pod uwagę tę realną miesięczną pensję brutto

 

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Twórca mikroprzedsiębiorstwa