Umowa o praktykę zawodową: naruszenie umowy

Umowa o praktykę zawodową jest umową o pracę, na mocy której jako pracodawca zobowiązujesz się zapewnić praktykantowi szkolenie zawodowe, częściowo zapewnione w firmie, a częściowo w ośrodku szkolenia zawodowego (CFA) lub sekcji szkoleniowej.

Rozwiązanie umowy o praktykę zawodową, w ciągu pierwszych 45 dni, następujących po sobie lub nie, praktycznego szkolenia w przedsiębiorstwie prowadzonego przez praktykanta, może interweniować swobodnie.

Po tym okresie pierwszych 45 dni rozwiązanie umowy może nastąpić tylko za pisemnym porozumieniem podpisanym przez obie strony (Kodeks pracy, art. L. 2-6222).

W przypadku braku porozumienia można wszcząć procedurę zwolnienia:

w przypadku siły wyższej; w przypadku poważnego wykroczenia praktykanta; w przypadku śmierci pracodawcy mistrza praktyk zawodowych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej; lub z powodu niezdolności praktykanta do wykonywania zawodu, do którego chciał się przygotować.

Rozwiązanie umowy o praktykę może również nastąpić z inicjatywy praktykanta. To rezygnacja. Musi najpierw skontaktować się z mediatorem izby konsularnej i przestrzegać terminu wypowiedzenia.

Umowa o praktykę zawodową: rozwiązanie za porozumieniem stron

Jeśli ty…

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Wdrażaj politykę mobilności