Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Pożyczka na pracę non-profit: zasada

W ramach non-profit pożyczki na pracę firma pożyczkowa zapewnia firmie użytkowej jednego ze swoich pracowników.

Pracownik zachowuje umowę o pracę. Jego wynagrodzenie jest nadal wypłacane przez jego pierwotnego pracodawcę.

Pożyczka pracowników nie jest nastawiona na zysk. Firma pożyczkowa wystawia fakturę firmie korzystającej wyłącznie z wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi, związanych z nimi składek na ubezpieczenie społeczne i wydatków zawodowych zwróconych osobie zainteresowanej za świadczenie (Kodeks pracy, art. L. 8241-1) .

Pożyczka na pracę non-profit: do 31 grudnia 2020 r

Pod koniec wiosny ustawa z 17 czerwca 2020 r. Złagodziła korzystanie z pożyczek pracy non-profit, aby umożliwić pracownikom, którzy byli w częściowej działalności, łatwiejsze pożyczanie firmie, która napotkała trudności w utrzymaniu swojej działalności z powodu braku siły roboczej.

Tym samym do 31 grudnia 2020 roku, niezależnie od branży, w jakiej prowadzisz działalność, masz możliwość wypożyczenia pracowników innej firmie:

poprzez zastąpienie uprzedniej konsultacji informacyjnej KŚW pojedynczą konsultacją ...

ZOBACZ  Zostanie asystentem sprzedaży: inspirująca zmiana kariery Anissy.