Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na čiastočný úväzok: doba kratšia ako zákonná alebo zmluvná doba

Pracovná zmluva na čiastočný úväzok je zmluva, ktorá poskytuje pracovnú dobu kratšiu ako je zákonná doba 35 hodín týždenne alebo doba stanovená kolektívnou zmluvou (dohoda o pobočke alebo spoločnosti) alebo príslušná doba práce. Vo vašej spoločnosti, ak doba trvania je menej ako 35 hodín.

Od zamestnancov na čiastočný úväzok sa môže vyžadovať, aby pracovali nad rámec pracovného času ustanoveného v ich pracovnej zmluve. V takejto situácii pracujú nadčasy.

Nadčasy sú hodiny odpracované zamestnancami na plný úväzok nad zákonné trvanie 35 hodín alebo ekvivalentné trvanie v spoločnosti.

Zamestnanci na čiastočný úväzok môžu odpracovať ďalšie hodiny v rámci limitu:

1/10 týždenného alebo mesačného pracovného času ustanoveného v ich pracovnej zmluve; alebo, ak to umožňuje kolektívna zmluva alebo dohoda o rozšírenej pobočke alebo dohoda o spoločnosti alebo prevádzkarni, 1/3 tohto obdobia.

 

 

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Riešiť a riešiť konfliktnú situáciu