Táto nakladateľská značka bola naposledy aktualizovaná 03.

Vlastníkom tohto webu je:

comme-un-pro.fr
.
Francúzsko
E-mail: 
Telefónne číslo:.

Právny zástupca (zástupcovia) comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Generál

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom pri riešení sporov.