Tlač priateľské, PDF a e-mail

comme-un-pro.fr sa zaväzuje, že bude túto webovú stránku včas aktualizovať. Ak však narazíte na problém alebo neaktuálne údaje, budeme radi, ak nám dáte vedieť. Uveďte, kde na webovej stránke ste sa dočítali nesprávne informácie. Čo najskôr sa na to pozrieme. Svoju odpoveď pošlite do e-mail Komu: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Nie sme zodpovední za straty vyplývajúce z nepresností alebo nedostatkov, ani za straty vyplývajúce z problémov spôsobených alebo inherentných šíreniu informácií cez internet, ako sú prerušenie alebo prerušenie. Pri používaní webových formulárov vynakladáme maximálne úsilie, aby sa počet povinných polí znížil na minimum. Za akékoľvek straty, ktoré vzniknú v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou comme-un-pro.fr alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť comme-un-pro.fr nepreberá zodpovednosť.

Používanie webovej stránky a všetkých jej komponentov (vrátane fór) je predmetom podmienky používania. Samotné použitie tejto webovej stránky znamená znalosť a prijatie týchto podmienok používania.

Odpovede a žiadosti o osobné informácie zaslané e-mailom alebo pomocou webového formulára budú spracované rovnakým spôsobom ako listy. To znamená, že od nás môžete očakávať odpoveď najneskôr do jedného mesiaca. V prípade zložitých požiadaviek vás budeme do jedného mesiaca informovať, ak budeme potrebovať najviac 3 mesiace.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete ako súčasť vašej odpovede alebo žiadosti o informácie, sa použijú iba v súlade s našim vyhlásením o ochrane osobných údajov.

comme-un-pro.fr odmieta všetku zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo na ktoré sa odkazuje hypertextovým odkazom alebo iným odkazom. Na produkty alebo služby ponúkané tretími stranami sa vzťahujú príslušné podmienky týchto tretích strán.

Všetky práva duševného vlastníctva na obsah tejto webovej stránky sú majetkom comme-un-pro.fr.

Kopírovanie, distribúcia a akékoľvek ďalšie použitie týchto dokumentov je zakázané bez písomného súhlasu spoločnosti comme-un-pro.fr, s výnimkou prípadov a v rozsahu stanovenom záväznými predpismi (ako je napríklad právo citovať), s výnimkou opačného označenia obsah.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístupnosťou stránok, neváhajte nás kontaktovať.