Tlač priateľské, PDF a e-mail

Aké je dnes miesto žien vo vidieckych oblastiach? Ako sú aktéri organizovaní s ohľadom na rodovú rovnosť? Ako môžu ženy budovať svoju agentúru a schopnosti?

Tento Mooc ponúkaný v 4 jazykoch (francúzština, angličtina, španielčina, gréčtina) vám umožní objaviť rôzne formy investícií žien do budovania a kolektívnej inovácie. Kontextualizuje postupy v práci pri vytváraní aktivít, kolektívov a nasadzovania know-how, ktoré sa zdieľa v rámci celoživotného vzdelávania.

Na základe prvkov z humanitných a spoločenských vied vám tento Mooc poskytuje znalosti, metódy a nástroje: na podporu rozvoja iniciatív, vedenie participatívnej dynamiky a vytváranie sociálnych inovácií. Ilustrujú to konkrétne príklady, ktoré spoločne realizovali členovia európskeho projektu NetRaw.

READ  Zbierka fyziky: 5- Moderná fyzika